Mahr
Mahr
OCHRANA DAT
CS
Obecně

Subjektem zodpovědným za obsah internetu na doméně www.mahr.com a dalších doménách nejvyššího řádu (Top-Level Domain) jakož i subdomén (dále shrnuto jako webová stránka) je z hlediska právní ochrany údajů společnost Mahr GmbH, Carl-Mahr-Str. 1, 37073 Göttingen (dále jen: skupina Mahr).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů má uživatele této webové stránky informovat o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů skupinou Mahr.

Pro získání kontaktních údajů Vás odkazujeme na tiráž.

Skupina Mahr bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a zachází s nimi důvěrně a dle zákonem daných předpisů. Protože lze díky novým technologiím a neustálému vývoji této webové stránky předpokládat změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, doporučujeme Vám si toto prohlášení o ochraně osobních údajů v pravidelných intervalech znovu pročítat.

Definice používaných pojmů (např. "osobní údaje” nebo “zpracování”) najdete v čl. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Přístupová data
Skupina Mahr shromažďuje údaje na základě jejího oprávněného zájmu (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) pomocí přístupu na webovou stránku a tato ukládá jako „Server-Logfiles“ na serveru webové stránky.
Zaprotokolovány jsou následující údaje:

 

 • Navštívená webová stránka
 • Časový údaj v okamžiku přístupu
 • Množství zaslaných dat v bytech
 • Zdroj/Odkaz, ze kterého jste se dostali na stránku
 • Použitý vyhledávač
 • Použitý provozní systém
 • Použitá IP-adresa


Data serveru Logfiles se ukládají maximálně na 7 dní a následně jsou vymazány. K ukládání údajů dochází z bezpečnostních důvodů, aby mohly být např. objasněny případy zneužití. Jestliže musí být údaje ukládány z důvodů dokazování, jsou z vymazání vyjmuty do té doby, než je případ objasněn.

 

Měření rozsahu & cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies k anonymnímu měření rozsahu, které jsou přenášeny na prohlížeč uživatele, a to buď naším serverem, nebo serverem třetí strany. U souborů cookies se jedná o malé soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači. Váš prohlížeč tyto soubory zpřístupňuje. Použitím souborů cookies se zvyšuje uživatelská přístupnost a bezpečnost webové stránky.

 

Pokud byste nechtěli, aby byly tyto soubory cookies k měření rozsahu na Vašem přístroji uloženy, můžete jejich používání zamítnout.

 

 

Běžné prohlížeče poskytují volbu nastavení nepovolit soubory cookies.

Důležité upozornění: Jestliže budete chtít využít odpovídající nastavení, není zaručeno, že budete moci využít všech funkcí této webové stránky bez omezení.  

 

Evidence a zpracování osobních údajů 
Skupina Mahr shromažďuje, používá a poskytuje Vaše osobní údaje dále jen tehdy, když je toto povoleno ze zákona nebo když dáte ke shromažďování Vašich údajů svolení.

Jako osobní údaje platí veškeré informace, které slouží k určení Vaší osoby a které mohou vest zpět k Vám - tedy např. Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa a telefonní číslo.

Tuto webovou stránku můžete též navštívit bez udání údajů o Vaší osobě. Ke zlepšení naší online nabídky však na tuto webovou stránku ukládáme (bez identifikace) Vaše přístupová data. K těmto přístupovým datům patří např. Vámi požadovaný datový soubor nebo jméno Vašeho poskytovatele internetového připojení. Díky anonymitě těchto údajů není zpětná vazba na Vaši osobu možná.

Vaše osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány pomocí software CRM,

 

aby je naše oddělení marketingu využilo jako:

 • podporu pro interní výzkum trhu skupiny Mahr
 • podporu zákazníků a zájemců o akce a nabídky
   

aby je naše prodejní oddělení využilo k uzavření zakázky pro:

 • vychystání výrobků a služeb (nabídky / zakázky)
 • zpracování projektů
 • zkontrolování bonity s cílem vyloučit nejisté druhy plateb při zakázkách
 • zpracování požadavků a poptávek zákazníků
 • využití digitálních služeb jako např. e-shop  
   

aby je naše servisní oddělení využilo pro

 • evidenci a vyřízení reklamací.

 

Zacházení s přihlašovacími údaji
Jestliže využijete možnost se na naši webové stránce přihlásit online, poskytujete nám k dispozici Vaše osobní údaje. Více se dozvíte zde na stránce „Zpracování přihlašovacích údajů".


Zabezpečení pomocí SSL nebo popř. TLS
Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných údajů, které nám jako provozovateli stránky zasíláte, používá naše webová stránka zabezpečení SSL popř. TLS.  Tím jsou údaje, které touto webovou stránkou předáváte, pro třetí stranu nečitelné. Zabezpečené spojení poznáte na https:// adresní řádek Vašeho prohlížeče a na symbolu uzamčení v řádce prohlížeče.

Registrace na této webové stránce
Za účelem používání určitých funkcí se můžete na naší webové stránce registrovat. Předané údaje slouží výhradně k účelu použití dané nabídky nebo služby. Při registraci je nutné dané povinné údaje kompletně vyplnit. Jinak registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, např. z technických důvodů, Vás budeme informovat pomocí e-mailu. Tento e-mail bude zaslán na adresu, která byla udána při registraci.

Zpracování dat udaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Odvolání Vašeho již uděleného souhlasu je možné kdykoliv. Pro odvolání postačuje neformální sdělení e-mailem. Zákonnost již uskutečněného zpracování údajů zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Při registraci ukládáme evidované údaje během období, ve kterém jste registrován na naší webové stránce. Jestliže Vaši registraci zrušíte, budou Vaše údaje vymazány. Zákonné lhůty uchování zůstávají nedotčeny.  


Zacházení s kontaktními údaji
Kontaktujete-li skupinu Mahr prostřednictvím nabídnutých možností kontaktu, budou Vaše údaje uloženy, aby mohly být zpětně k dispozici pro zpracování a zodpovězení Vaší poptávky. Bez Vašeho souhlasu tyto údaje nebudou předány třetí straně. 


Zprostředkování údajů při uzavření smlouvy pro nákup a zaslání zboží

Osobní údaje budou předány třetí straně jen tehdy, pokud existuje nějaká nutnost v rámci uzavření smlouvy. Třetí strana může např. být poskytovatel služby z hlediska platby nebo dopravy.  Další předávání údajů se nekoná. Koná se jen tehdy, pokud byste s tím výslovně souhlasili. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které povoluje zpracování údajů za účelem uskutečnění smlouvy nebo smluvních opatření.


Zacházení s komentáři a příspěvky
Zanecháte-li na této webové stránce nějaký příspěvek nebo komentář, bude uložena Vaše IP-adresa. K tomu dochází na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a slouží jako záruka skupiny Mahr. Pokud by totiž Váš komentář porušil platné právo, mohli bychom za to být žalováni. Proto máme zájem na identitě autora komentáře popř. autora příspěvku.


Google Analytics
Tato webová stránka užívá na základě našich oprávněných zájmů pro optimalizaci a analýzu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů službu "Google Analitics", která je nabízena společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba (Google Analytics) používá textové soubory cookies, které jsou uloženy na Vašem počítači. Informace získané pomocí těchto souborů cookies jsou obvykle zaslány na server googlu do USA a zde uloženy.

 

Společnost Google LLC dodržuje evropské právo na ochranu údajů a dohodu "Privacy-Shield": 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Na této webové stránce dochází k anonimizaci IP adresy. IP adresa uživatele je v rámci členských států EU a evropského hospodářského prostoru a v ostatních smluvních státech dohody krácena. Jen výjimečně je IP adresa zaslána nejdříve nezkráceně do USA na server Google a teprve zde zkrácena. Díky tomuto zkrácení odpadá identifikace Vaši IP adresy. Prohlížečem zprostředkovaná IP adresa uživatele se nekombinuje s jinými, v Google uloženými, daty.

V rámci dohody Order Data Agreement, kterou jsme jako provozovatelé webové stránky uzavřeli se společností Google Inc., zřizuje Google Inc. pomocí získaných informací vyhodnocení užívání této webové stránky a její aktivitu a obstarává služby spojené s užíváním internetu. Data, která Google shromažďuje na základě naší objednávky, jsou používána k tomu, aby mohlo být využití naší online nabídky vyhodnoceno jednotlivými uživateli, nebo např. k tomu, aby mohly být vypracovány informace o aktivitě na webové stránce a bylo možné zlepšit naši online nabídku. 
Máte možnost ukládání souborů cookies na Vašem zařízení zamezit, a to tím, že ve Vašem prohlížeči zadáte odpovídající nastavení. Jestliže však Váš prohlížeč nepovolí žádné soubory cookies, není zaručeno, že budete mít na této webové stránce přístup bez omezení ke všem funkcím.

Navíc můžete pomocí plugin Vašeho prohlížeče zamezit tomu, aby byly informace (včetně Vaší IP-adresy) získané pomocí cookies zaslány na Google Inc. a používány od Google Inc. Následující odkaz Vás zavede k odpovídajícímu pluginu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 

Kliknutím na odkaz https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de zamezíte alternativně tomu, aby o Vás v rámci této webové stránky Google Analytics evidoval údaje. Kliknutím na výše uvedený odkaz si stáhnete soubor „Opt-Out-Cookie“.  Váš prohlížeč musí tedy ukládání souborů cookies v podstatě dovolit. Jestliže Vaše soubory cookies  mažete pravidelně, je zapotřebí opětovné kliknutí na odkaz při každé návštěvě této webové stránky.   

Zde najdete další informace k používání dat společností Google Inc.:

 

Google AdWords a Google Conversion-Tracking
Naše webová stránka používá Google AdWords. Poskytovatelem je Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords je online reklamní program. V rámci online reklamního programu pracujeme s programem Conversion-Tracking. Po kliknutí na Googlem spuštěnou reklamu se spustí soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které Váš webový prohlížeč ukládá na Vaše zařízení. Soubory cookies z programu Google AdWords ztrácejí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pomocí souborů cookies může Google a i my poznat, že jste klikli na nějakou reklamu a byli dále vedeni na naši webovou stránku.

Každý zákazník programu Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookies nejsou přes webové stránky zákazníků programu AdWords dohledatelné. Na základě konverzních souborů cookies jsou vyhotovovány konverzní statistiky pro zákazníky  AdWords, kteří Conversion-Tracking používají. Zákazníci Adwords se tak dozvídají, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo denně dále vedeno na stránky pomocí Conversion-Tracking. Zákazníci AdWords však neobdrží žádné informace, které umožňují osobní identifikaci uživatele.  Pokud byste se však nechtěli zúčastnit tohoto sledování, můžete vznést proti používání námitku. Pak se konverzní soubor cookie v nastavení uživatele v programu prohlížeče deaktivuje. Nahrávka do statistiky Conversion-Tracking se tedy nekoná.

Uložení "Conversion-Cookies” ("konverzního souboru cookie") se děje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů. My jako provozovatelé webové stránky máme oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat naši webovou nabídku a naši reklamu.

Podrobnosti k Google AdWords a Google Conversion-Tracking najdete v ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

S moderním webovým prohlížečem můžete využití souborů cookies sledovat, omezit nebo znemožnit. Deaktivace souborů cookies může mít za následek omezenou funkčnost naší webové stránky.

Používání pluginů ze sociálního média Facebook
Na základě oprávněného zájmu o analýzu, optimalizaci a provozování naší online nabídky (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů) používá tato webová stránka sociální plugin Facebooku, který je provozován společností Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA), Vazby na Facebook jsou evidentní díky jeho logu nebo např. pojmům „Like“ („To se mi líbí“), „Sdílení“ v barvách Facebooku (modrá a bílá).  Informace o všech pluginech Facebooku najdete na následujícím odkazu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. dodržuje evropskou ochranu osobních údajů a je certifikován v souladu s dohodou "Privacy-Shield": https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Plugin vytváří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Facebooku. Provozovatel webové stránky nemá žádný vliv na povahu a rozsah údajů, které plugin předává na server Facebooku Inc. Informace k tomu naleznete zde:
https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin informuje společnost Facebook Inc. o tom, že jste Vy jako uživatel navštívil tuto webovou stránku. Přitom existuje možnost, že bude Vaše IP adresa uložena. Jste-li během Vaší návštěvy na této stránce přihlášen k Vašemu účtu Facebooku, budou s ním tyto jmenované informace spojeny.

Používáte-li funkce pluginu - např. tím, že sdílíte nějaký příspěvek nebo jej označíte „Like“ („To se mi líbí“) - budou odpovídající informace rovněž předány společnosti Facebook Inc.

Jestliže byste chtěli zabránit tomu, aby společnost Facebook. Inc. tyto údaje propojovala s Vaším účtem Facebooku, odhlašte se prosím před návštěvou této webové stránky z Facebooku a vymažte uložené soubory cookies. Přes Váš facebookový profil můžete provést další nastavení ke zpracování údajů pro účely reklamy nebo používání Vašich údajů pro účely reklamy zamítnout.

Nastavení naleznete zde:

 


Která data ke kterému účelu a ve kterém rozsahu Facebook shromažďuje, používá a zpracovává a která práva jakož i možnosti nastavení máte k ochraně Vašeho soukromí, se můžete dočíst v pokynech Facebooku na ochranu osobních údajů. Tyto najdete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/


Twitter plugin
Naše webová stránka používá funkce služeb Twitteru. Poskytovatelem je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Při používání Twitteru a funkcí "Re-Tweet" jsou Vámi navštívené webové stránky propojeny s Vaším twitterovým účtem a zveřejněny Vaším twitterovým feedem. Data jsou přitom přenášena na Twitter. O obsahu přenášených dat jakož i o využití těchto dat Twitterem  nemáme informace. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů  Twitteru: https://twitter.com/privacy.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů můžete u Twitteru změnit: https://twitter.com/account/settings

Přihlášení se pro odběr Newsletteru  
Skupina Mahr Vám nabízí Newsletter, který Vás bude informovat o aktuálních událostech a nabídkách. Pokud byste si chtěli o tento materiál zažádat, musíte udat platnou e-mailovou adresu. Jestliže si o tento Newsletter zažádáte, vyjadřujete tím svůj souhlas s jeho přijetím a s uvedenými postupy.

Odvolání a výpověď:  Váš souhlas s přijímáním Newsletteru můžete kdykoliv odvolat a tím vypovědět jeho objednávku. Po Vaší výpovědi následuje vymazání Vašich osobních údajů. Současně se vymaže Váš souhlas s jeho zasíláním. Na konci každého Newsletteru naleznete odkaz pro odhlášení odběru.

Doporučení produktů

Skupina Mahr Vám nezávisle na zasílání Newsletteru zašle pravidelně e-mailem doporučení produktů. Tímto způsobem Vám zašleme informace o těch produktech z naší nabídky, o které byste se na základě Vašich posledních nákupů zboží nebo služeb u nás mohli zajímat. Přitom se striktně řídíme právními předpisy. Proti tomu můžete vznést kdykoliv námitku, aniž by na základě toho vznikly jiné náklady než náklady za doručení podle základních tarifů. Sdělení v textové podobě odkazující na kontaktní údaje jmenované v bodě 1 (např. e-mail, fax, dopis) je pro to dostačující. Samozřejmě najdete též v každém e-mailu odkaz pro odhlášení z odběru.
Právním základem pro to je zákonné povolení podle čl. 6 odst. 1 strana 1 písm. f) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů v souvislosti s § 7 odst. 3 zákona UWG (Německý zákon na ochranu proti nekalé soutěži, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)..

Práva uživatele
Jako uživatel máte na základě žádosti právo obdržet bezplatnou informaci o tom, které osobní údaje byly o Vás uloženy. Kromě toho máte právo na opravu chybných údajů a na omezení zpracování nebo vymazání Vašich osobních údajů. Případně můžete uplatnit též Vaše právo na přenositelnost dat.

V tomto případě se obraťte prosím na následující e-mailovou adresu:
privacy-protection@mahr.de

Pokud byste se domnívali, že Vaše údaje byly zpracovány protiprávně, můžete podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu.


Vymazání údajů
Pokud Vaše přání nekoliduje se zákonnou povinností uchovávat údaje (např. za účelem splnění povinnosti ukládání osobních údajů), máte nárok na vymazání Vašich údajů. Námi uložené údaje budou vymazány, jestliže již nejsou pro jejich účel zapotřebí a pokud neexistují žádné zákonné lhůty pro uchování.  V případě, že nelze vymazání provést, protože jsou údaje potřebné pro schválené zákonné účely, následuje omezení zpracování těchto údajů. V tomto případě budou údaje blokovány a nebudou zpracovávány pro jiné účely.


Právo na vznesení námitky

Uživatelé této webové stránky mohou použít jejich právo na vznesení námitky a zpracování jejich osobních údajů kdykoliv zamítnout.

Jestliže si přejete opravu, blokaci, vymazání nebo informaci o uložených osobních údajích o Vaší osobě nebo máte otázky vzhledem k výběru, zpracování nebo použití Vašich osobních údajů nebo byste chtěli odvolat udělený souhlas, obraťte se prosím na následující e-mailovou adresu:

privacy-protection@mahr.de