Mahr
Mahr
Poslání společnosti
CS

Orientace na zákazníka

znamená, že všechny naše akce jsou orientovány podle přání zákazníka. Technické výzvy řešíme kreativně a inovativně.

 
 

Zodpovědnost, přesnost a efektivita

popisují naši neustálou snahu směřující k ekonomické efektivitě, procesní stabilitě, korektnosti a odpovědnosti. Tuto snahu jsme pevně zakotvili na všech úrovních společnosti, jako součást naší každodenní práce.

Poctivost a důvěra

jsou hodnoty, které ukazujeme našim zaměstnancům, zákazníkům a investorům, aby naše spolupráce byla důvěryhodná. Vzájemnou čestnost mezi sebou navzájem a vůči našim obchodním partnerům považujeme za základní kámen úspěchu. Slibujeme jen to, co můžeme splnit, sliby bereme jako závazky, dodržujeme právo a zákony.

   
   

Odpovědnost

je naší povinností. Jednáme odpovědně z vlastní iniciativy, chováme se odpovědně k naší společnosti i vůči sobě navzájem a zároveň sledujeme naše cíle – ve společnosti i mimo ni. Usilujeme o řešení, které zajistí naše ekonomické a ekologické zdroje v dlouhodobém horizontu. Zároveň jsme však ochotni přijmout obchodní rizika.

Kulturní rozmanitost

je přínosem a zároveň naší podmínkou pro celosvětový úspěch. Naše regionální a kulturní dědictví nás zavazuje a zároveň akceptujeme podmínky specifické pro danou zemi.