Měřicí technika
Měřicí technika
Díly motoru
CS

Mahr se vyzná v měřicích úlohách pro spalovací motory

Spalovací motory jsou dnes, i v nejbližší budoucnosti, základní pohonné jednotky motorových vozidel. Trvalý vývoj materiálů jednotlivých komponent a výrobních procesů vedl k tomu, že dnešní motory jsou o 20% lehčí a zároveň mají výrazně delší životnost. Intervaly údržby se za tuto dobu prodloužil 2 až 3 násobně. Zároveň s tímto vývojem dochází k výraznému růstu nároků na kontrolu jednotlicých dílců motoru.