Měřicí technika
Měřicí technika
Eletrotechnika
CS

Nejvyšší přesnost a spolehlivost

V zařízeních pro elektrotechnický průmysl je požadována nejvyšší přesnost. Mikrostruktury a miniaturní součástky musí být na tištěné spoje napájeny přesně. To klade velké nároky na mechanickou přesnost.