Měřicí technika
Měřicí technika
Kolenní endoprotézy
CS

Implantát kolenního kloubu nahradí opotřebovanou (poškozenou) část kolenního kloubu. Opotřebené chrupavčité a kostní části se v případě potřeby odstraní během chirurgického zákroku a nahradí se dvěma umělými částmi, konkrétně femorální a tibiální komponentou. Hlavní kontrolované znaky jsou příčná a podélná kontura kolenního kloubu, aby byla zaručena optimální hybnost a také drsnost styčných ploch.

 

Měřicí úlohy
- Femorální díl
- Vložka
- Tibiální díl
- Dřík
Ruční měřicí technika MarSurf
M400
MarSurf
XR 20
MarSurf
XC20
Millimar
Pneumatická měřidla
Precimar
ULM
Drsnost        
Topografie          
Kontura (profil)          
Rozměr (X, Y, Z)      
Kužel (rozměr)