Měřicí technika
Měřicí technika
Kostní šrouby
CS

 
Kortikální a spongiozní kostní šrouby jsou standardizovány normami, konkrétně je to norma ISO 5835 (rozměry a tolerance) a norma DIN ISO 5832-1 (materiál):

  • Kortikální šrouby s malou hloubkou závitu - označení HA
  • Spongiozní šrouby s velkou hloubkou závitu - označení HB

U šroubů jsou typické tyto měřicí úlohy:
 

  MarSurf
XC 2
MarSurf
XC 20
MarSurf
XCR 20
MarShaft
SCOPE
Průměr  
Rádiusy
Délky
Úhel