Měřicí technika
Měřicí technika
Kyčelní endoprotézy
CS

 

Kvalita povrchu obou částí kyčelního implantátu, acetabularní (jamka) a femorální (dřík s hlavou), má zásadní vliv na opotřebení a tím i životnost kyčelního kloubu. Drsnost se pohybuje v hodnotách od Ra 0,5 µm (částečné kloubní náhrady) do Ra 0,05 µm (celokloubní náhrady). Dále musí být kontrolována drsnost sedla kuželu u kulové hlavy femorální části.

 

Měřicí úlohy
- Kulová hlava
- Kulová jamka & vložka
- Dřík

Ruční měřicí technika MarSurf
M 400
MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 20
MarForm
MMQ 200
MarForm
MMQ 400
Millimar
Pneumatická měřidla
Tvar a poloha          
Drsnost        
Kontura (profil)          
Rozměr (X, Y, Z)          
Rozměr kužele