Měřicí technika
Měřicí technika
Hydraulické součásti
CS

Síla bagru má tajemství: hydraulický systém. Díky hydraulice zvedne řidič bagru pomocí joysticku těžký náklad a může jím pohybovat dle potřeby. Srdcem tohoto hydraulického systému je pístnice (hydraulický válec). Pístnice vyžaduje z metrologického hlediska zvláštní péči, díky které pak celý hydraulický systém pracuje spolehlivě a bez velkého opotřebení. Aplikační specialista Mahr, nabízí měřicí systém MarShaft SCOPE plus, který představuje ideální měřicí pracoviště pro přesnou a ekonomicky rentabilní kontrolu hydraulických válců.

Hydraulický systém není využíván jen u bagrů, ale i u výtahů, servořízení v automobilech nebo při řízení vztlakových klapek v letadlech. Při všech těchto aplikacích je vždy nutné kontrolovat kvalitu hydraulického válce.

 

  MarSolution
Zákaznická řešení
MarSurf
LD 130
LD 260
MarSurf
XR 20 s
GD 120
MarSurf
PS 1
M 300 C
M 400
 
MarSurf
XR 1 s SD 26
XR 20 s GD 25
MarShaft
Scope
MarForm
MMQ 400
MarForm
MFU 100
MFU 800
Precimar
PLM 600-2
Marameter
840 FS
300 P
Digimar
816 CL
817 CLM
Millimar
832 Dimen-
sionair
Millimar
µDimen-
sionair

 
Průměr            
Rádius                      
Kontura                    
Drsnost              
Sražení                  
Přímost / Rovnoběžnost                    
Válcovitost                    
Házení / Kruhovitost                    
Průměr          
Rozteče                  
Rovinnost, tloušťka                      
Rozteče, symetrie