Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin Použití: Měření drsnosti a analýza pomocí MarForm
CS
Rozšiřující balík měření drsnosti a analýza

V oblasti techniky na měření tvarů nabízí společnost Mahr jako přední subjekt v tomto segmentu trhu ty nejpřesnější měřicí stroje v referenční kvalitě, čímž pro mnoho zákazníků definuje standard techniky pro dotykové měření tvarů. V oboru techniky na měření povrchů jsme dotykovou metodu, rozšířenou v průběhu času po celém světě, u společnosti Mahr dovedli k dokonalosti.

Co je tedy přirozenější, než charakteristiky drsnosti, jako např. Ra a Rz, při kontrole vašich obrobků pomocí měřicího zařízení MarForm současně zaznamenávat a dokumentovat?

Společnost Mahr jako specialista na indukční snímače kombinuje výhody univerzálního, motorického snímače na měření tvarů T7W s přesností snímače PHT 6-350 na měření drsnosti. Snímače na měření tvarů a drsnosti jsou spojeny v jeden. U zařízení MarForm MMQ 200 nebo MMQ 400 se snímač potřebný pro příslušnou měřicí úlohu automaticky přemístí do správné polohy pro měření! Při tom můžete volit mezi volným snímáním se snímačem T7W a snímáním s patkou se snímačem PHT.

Kombinujte měření úchylek tvaru a polohy se sledováním parametrů drsnosti. Dokumentujte typické charakteristiky drsnosti, jako například Ra a Rz hned při kontrole tvarů vašich obrobků prostřednictvím MarForm MMQ 200 nebo MMQ 400, aniž by bylo nutné upínat váš obrobek do dalšího měřicího pracoviště. Umožní vám to motorizovaná, programově řízená výměna mezi snímačem na kontrolu tvarů s rubínovou kuličkou a snímačem pro měření drsnosti PHT 6-350 nebo diamantový hrot T7W. Odpadají zásahy obsluhy a příslušný snímač se motoricky polohuje z vertikálního snímání do horizontálního. Při tomto se používá motorizovaná otočná osa snímače na kontrolu tvarů T7W, kterou se příslušný snímač polohuje v krocích po 1°.


Použitelný v kombinaci MarForm MMQ 200, MMQ 400, s měřicím snímačem T7W a vyhodnocovacím softwarem Mahr MarWin sestávajícím z:
 • Softwarový balík měření a vyhodnocení drsnosti na základě vyhodnocovacího softwaru MarWin

Snímací ramínka pro T7W optimalizovaná pro měření drsnosti se dodávají jako volitelná sada příslušenství.

Co je přirozenější, než charakteristiky drsnosti, jako např. Ra a Rz, při kontrole vašich obrobků pomocí měřicího zařízení MarForm současně zaznamenávat a dokumentovat? Kombinujte měření úchylek tvaru a polohy se sledováním parametrů drsnosti.

Pro uživatele to znamená následující:
Žádné kompromisy z hlediska kvality, protože: Optimální měřicí hlava pro danou měřicí úlohu zajišťuje vždy nejvyšší přesnost.

Výhody:

 • Úspora času a peněz díky nutnosti jediného upnutí a jediného průběhu měření
 • Jednoduché ovládání prostřednictvím společného softwaru pro měření tvaru, polohy a drsnosti povrchu
 • Vyšší přesnost díky automatické volbě snímače na měření drsnosti
 • Podrobné protokoly s vysokou výpovědní hodnotou
 • Osvědčená technika na měření tvarů v kombinaci s osvědčenou technikou na měření drsnosti

  V oblasti techniky na měření tvarů nabízí společnost Mahr jako přední subjekt v tomto segmentu trhu ty nejpřesnější měřicí stroje v referenční kvalitě, čímž pro mnoho zákazníků definuje standard techniky pro dotykové měření tvarů. A dotykovou metodu, která se v průběhu času rozšířila po celém světě, jsme u společnosti Mahr dovedli k dokonalosti.

  Společnost Mahr jako specialista na indukční snímače kombinuje výhody univerzálního, motorického snímače na měření tvarů T7W s přesností snímače PHT 6-350 na měření drsnosti. Snímače na měření tvarů a drsnosti vyrůstají společně. U zařízení MarForm MMQ 200 nebo MMQ 400 se snímač potřebný pro příslušnou měřicí úlohu automaticky přemístí do správné polohy pro měření! Při tom můžete volit mezi volným snímáním a snímáním s patkou.

  Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolernací se sledováním charakteristik drsnosti. Dokumentujte typické charakteristiky drsnosti, jako například Ra a Rz hned při kontrole tvarů vašich obrobků prostřednictvím MarForm MMQ 200 nebo MMQ 400, aniž by bylo nutné upínat váš obrobek do dalšího měřicího pracoviště. Umožní vám to motorizovaná, programově řízená výměna mezi snímačem na kontrolu tvarů s rubínovou kuličkou a snímačem pro měření drsnosti PHT 6-350 nebo diamantový hrot T7W. Odpadají zásahy obsluhy a příslušný snímač se motoricky polohuje z vertikálního snímání do horizontálního. Při tomto se používá motorizovaná otočná osa snímače na kontrolu tvarů T7W, kterou se příslušný snímač polohuje v krocích po 1°.