Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm Software MarWin
CS

Aplikace: Měření kontur a vyhodnocení kontur pomocí MarForm

Rozšiřující balík měření kontur a analýza kontur je použitelný v kombinaci
s MarForm MMQ 400 a MFU 100, s měřicím snímačem T7W a softwarem k vyhodnocení Mahr MarWinzahrnuje:

  • Softwarový balík měření a vyhodnocování kontur
  • Snímací ramena pro T7W optimalizovaná pro měření kontur


Měření kontur a vyhodnocení kontur jako volitelná možnost pro MarForm MMQ 400-2

V oboru průmyslové měřicí techniky pro výrobní provozy se stále častěji objevují požadavky na rychlé, snadné měření profilů různých výrobků. Měřicí úlohy jsou různorodé a vyžadují stále vyšší přesnost a optimální strategie měření v celém souvisejícím systému.

V rámci řešení měřicích úloh optimalizovaných z hlediska nákladů a času se stále častěji vyžaduje možnost měření tvarů a poloh a rovněž drsnosti a kontur pomocí jediného přístroje. Desetiletí zkušeností v oblasti techniky na měření obrysů a rovněž množství přání a podnětů od našich zákazníků spoluutvářely tuto novou generaci přístrojů.

To, co přes asi 30 lety začalo v podobě zařízení Conturograph k zakreslování obrysů a následnému porovnání s šablonami, se do dnešních dnů vyvinulo do systému na měření obrysů v nejvyšší kvalitě a s nejmodernější technologií. Se softwarem na měření kontur MarSurf XC 20 a MarSurf XC 2 sázejí zákazníci společnosti Mahr na špičkovou kvalitu a bezpečnost.

Co je poté přirozenější, než charakteristiky drsnosti, jako např. Ra a Rz, při kontrole vašich obrobků pomocí měřicího zařízení MarForm současně zaznamenávat a dokumentovat? A proč poté po změření tvarových a polohových charakteristik nevyřešit rovnou i měřicí úlohy týkající se kontur, aniž by bylo třeba přemisťovat obrobek na jiné měřicí pracoviště?
Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolerancí se sledováním charakteristik kontur a drsnosti.

Výhody pro vás u MarForm MMQ 400-2 a motorického měřicího snímače T7W:

  • Pouze u společnosti Mahr: Snímací ramínko 3 v 1 pro vyšší přesnost díky automatické volbě snímače na měření drsnosti, snímacího hrotu pro měření kontur nebo snímacího ramínka pro měření tvarů a poloh
  • Pouze u společnosti Mahr: Úspora času a peněz díky nutnosti jediného upnutí a jediného průběhu měření bez zásahu obsluhy
  • Pouze u společnosti Mahr: Jednoduché ovládání prostřednictvím společného softwaru pro měření tvarů, poloh, drsnosti a kontur, vše kompletně v 3D
  • Pouze u společnosti Mahr: MarForm MMQ 400-2 s vysoce přesnými lienárními osami měří s vysokým rozlišením pro účely stanovení kontur a jejich vyhodnocení
  • Pouze u společnosti Mahr: Osvědčená technika na měření tvarů v kombinaci s osvědčenou technikou na měření drsnosti
  • Pouze u společnosti Mahr: Podrobné protokoly s vysokou výpovědní hodnotou kombinované na jednom listu pro tvar, drsnost a kontury