Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MFU 100 Centrum na referenční měření úchylek tvarů a polohy
CS
Referenční měřicí centrum nové dimenze

Stroj MFU realizuje cestu od vysoce přesných měřicích os k příslušným měřením. Pouze měřicí centrum MFU 100 je vybaveno integrovanými referenčními elementy pro prostorovou kompenzaci geometrických chyb v reálném čase a zaznamenává všechny profily jako vysoce přesné 3D souřadnice.

Měřicí stroje MarForm jsou již po celá desetiletí známé svou přesností a stabilitou. Nový stroj MarForm MFU 100 byl vyvinut pro ekonomicky výhodnou výrobní kontrolu úchylek tvaru a polohy dílů v měřicím objemu jednoho litru. Naše dlouhodobé zkušenosti jsou zde realizovány v nové dimenzi.

MarForm MFU 100 představuje vysoce přesné měřicí zařízení, které svou mimořádně malou nejistotou měření zvyšuje prostor pro toleranci ve vaší výrobě a tím snižuje výrobní náklady.
 • Otočná vysoce přesná osa (C)
 • Motorizovaný středicí a naklápěcí stůl (X, Y, A, B)
 • Osa pro měření přímosti svislá (Z)
 • Osa pro měření přímosti vodorovná (X)
 • Tangenciální multifunkční osa (Y)
 • Motorizovaná snímací hlava T7W
 • Software MarWin pro vyhodnocení tvarových a polohových charakteristik

Všecny osy jsou vzájemně sladěné tak, aby bylo dosaženo maximální spolehlivosti měření. Vodorovná osa X svým rozsahem přesahuje střed měřeného dílce, a tak umožňuje kontrolu „skutečné rovnoběžnosti“ bez vlivu jiných okolností na měření. Nová a inovativní je tangenciální osa Y. Tato - pro tradiční konstrukci formtesterů - nová, přídavná osa pomáhá motoricky a bez vlivu obsluhy vyhledat velmi přesně zenit i malých geometrických prvků. Vlastní měření může začít v ideální osové pozici, což výrazně zvyšuje přesnost procesu.

Osa Y je navíc nástroj, který ve spojení s vertikální osou Z a horizontální osou X umožňuje určit průměr měřené součásti. Tím je poprvé možná kontrola tolerancí v rozsahu menším než μm v souladu s normou podle principu maximálního poměru materiálu, a to navíc ve vynikajícím poměru ceny a výkonu.

Digitální měřítka s vysokým rozlišením zajistí ve spojení s elektronikou strojů vysokou kvalitu polohování, která umožní dokonalou analýzu geometrie i těch nejmenších dílů. Tímto je MarForm MFU 100 vhodný i ke skenování ploch součástí.

Softwarový balíček MarWin nabízí kompletní rozsah úkonů moderního měřicího a vyhodnocovacího softwaru - včetně příslušných protokolů a elektronické dokumentace ve firemní síti.

Díky striktnímu oddělení řízení přístroje a softwarové platformy MarWin je MarForm MFU 100 připraven k použití i budoucích nově vyvinutých aplikací a poskytuje možnost dalšího modulárního rozšiřování. Nové jazykové verze lze jednoduše implementovat stejně tak efektivně jako speciální vyhodnocení či nové normy. MFU 100 je již také připraven pro použití nově vyvinutých snímacích systémů.

Ve zkratce: MarForm MFU 100 představuje referenční stroj na měření úchylek tvaru a polohy nové dimenze určený pro přesnou laboratoř i do výroby.

MarForm MFU 110 volitelně také soptickým snímačem IPS místo T7W (motorizovaný)
 • Technické parametry
 • Použití
 • Verze

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,0002
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0004
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0002
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0004
Středicí a naklápěcí stůl
automaticky
Průměr stolu (mm)
180
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N)
200
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0,1 až 15
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,1
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm)
0,6
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa X
0,3
Kolmost osa X/C, dráha měření (µm)
0,3
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,1 až 50
Rychlost měření (mm/s), osa X
0,1 až 50

 • Zkoušky výrobních dílů na tvarové a polohové charakteristiky
 • Snímání všech profilů jako vysoce přesné trojrozměrné souřadnice prostřednictvím prostorové kompenzace geometrických odchylek v reálném čase
 • Snímání povrchů, vyhodnocení drsnosti
 • Skenování a vyhodnocování obrysů a volných tvarů

 • volitelně také MarForm MFU 100 s optickým snímačem místo T7W (motorizovaný)