Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MFU 110
CS
Stroj na provádění referenčních měření pro přesné měřicí místnosti a výrobní prostory s dotykovým a optickým snímačem.
 • Využití výhod nejmodernější optické měřicí techniky
 • Bezdotykové měření tvarů na choulostivých dílech
 • Zvlášť vysoká přesnost měření
 • Sníží vaše výrobní náklady
 • Možnost použití přímo ve výrobě
 • Nejvyšší míra automatizace
Vysoce přesný měřicí stroj MarForm MFU 110 má základ v osvědčeném typu MFU 100, avšak byl rozšířen o rychle se otáčející osu C. Volitelně je k dispozici vysoce flexibilní optický měřicí systém MarVision IPS 15. Díky tomu máte nyní k dispozici souběžně dotykový a optický snímač pro vysoce přesné měřicí úlohy v měřicí laboratoři nebo přímo ve výrobě.

V tomto měřicím stroji jsou sloučeny všechny výhody běžných dotykových a moderních optických měřicích technik.

Zde je přehled některých výhod optické měřicí techniky:
 • Nedochází k ovlivnění síly při měření, měřené objekty nejsou prohýbány nebo deformovány
 • Bezdotykové měření, bez poškrábání a poškození choulostivých povrchů
 • Přímé měření, bez jakéhokoli vlivu geometrie snímací hlavy, díky tomu přesnější stanovení obrysů, např. hran, konvexních tvarů
 • Velmi malý průměr snímacího ramena, proměřování velmi malých objektů a tvarů, např. malých otvorů
 • Vysoká rychlost otáčení osy C, krátká doba měření, větší množství dat, plošné měření
 • Velké vertikální a laterální rozlišení, vysoká přesnost, např. u průměrů a vzdáleností
 • Maximální jistota měření a přesnost procesu
 • Softwarový balík MarWin s jistotou použitelnosti i v budoucnosti
 • Stejně jako u MFU 100 je také u MFU 110 k dispozici aktivní klimatizovaná kabina určená k použití ve výrobě
 • Kratší vzdálenosti a možnost rychlejšího zásahu do řízení výrobního procesu snižují vaše náklady a optimalizují kvalitu vašich výrobků.
 • Maximální míry automatizace se dosahuje díky motorizovanému středicímu a vyrovnávacímu stolu jakožto klíčové součásti zařízení na testování tvarů a rovněž díky použití motorizovaného měřicího snímače T7W.

  Zařízení MarForm MFU 110 je díky svému oddělení řízení a vyhodnocení připraveno k použití i v budoucích aplikacích a poskytuje možnost dalšího rozšiřování. Nové jazykové verze lze realizovat stejně tak efektivně jako speciální vyhodnocení a nové normy.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Možnosti
 • Verze

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,0002
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0004
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0002
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0004
Středicí a naklápěcí stůl
automaticky
Průměr stolu (mm)
180
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N)
200
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0,1 až 200
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,1
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm)
0,6
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa X
0,3
Kolmost osa X/C, dráha měření (µm)
0,3
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,1 až 50
Rychlost měření (mm/s), osa X
0,01 až 50

Vyhodnocení kruhovitosti, obvodového házení, čelního házení, soustřednosti, souososti, celkového obvodového házení, celkového čelního házení, válcovitosti, přímosti, souběžnosti, kolmosti, sklonu, kóničnosti, přímočarosti, polohy (DIN ISO 1101), kuželovitosti, průměru. Kompaktní měřicí objem, zatížení do 200 N Zkouška „skutečné souběžnosti“ na základě přesahu středu obrobku vodorovnou osou X, výsledek bez vlivu jiných okolností na měření Optimální ke zvýšení toleranční vůle ve výrobě Rychlé měření kruhovitosti až do 200 1/min

 • optický bodový snímač MarForm IPS
 • Volitelné optické měření drsnosti
 • kombinovaná optická a dotyková snímací ramena
 • na míru vyrobené upínací prostředky pro opakovatelné upínání obrobků

STROJ NA MĚŘENÍ TVARŮ MarForm MFU 110
 • Vysoce přesné zařízení na kontrolu tvarů MFU 110 s optickým snímačem a High Speed osou C
 • Vyhodnocovací počítač MarWin
 • Další hardwarové vybavení podle aktuálního standardu společnosti Mahr v okamžiku dodání
 • Operační systém na základě systému Windows (Windows 7 Ultimate 64 bit)
 • Softwarový balíček Mahr pro vyhodnocení tvarů a poloh
 • Strojní stůl jako základna s integrovaným řízením
 • Měřicí snímač na měření délek T7W jako motorizovaný, dvousměrný měřicí snímač, včetně standardního snímacího ramena s kuličkou o Ø 3 mm
 • na přání s optickým měřicím snímačem MarVision IPS 15