Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MMQ 200 Variabilní přístroj na měření úchylek tvaru a polohy
CS
MMQ 200 je kompaktní stroj ke kontrole úchylek tvaru a polohy pro vaši výrobu i měřicí laboratoř.
 • Posouzení tvarových a polohových odchylek podle DIN/ISO 1101
 • Plně automatické postupy měření
 • Vysoce přesná rotační osa (C)
 • Motorická měřicí osa svislá (Z)
 • Motorizovaná polohovací osa vodorovná (X)
 • Manuální naklápěcí a středicí stůl
 • Manuální snímač pro měření délek T20W nebo
 • Motorizovaný snímač T7W s magnetickým upínání snímacích ramínek
 • Ergonomický ovládací panel, umožňuje také spouštění zvolených měřicích programů (P1, P2, P3)
 • Technické parametry
 • Možnosti
 • Verze

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,015 + 0,0003
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,03 + 0,0006
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0001
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0006
Středicí a naklápěcí stůl
ručně
Průměr stolu (mm)
160
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N)
200
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0.2-15
Dráha měření motoricky Z (mm)
250
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,15
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm)
0,5
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,5-30
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,5-100
Dráha nastavení polohy (mm), osa X
150, motoricky
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,5-30
Text zápatí
* Hodnoty jako maximální odchylka od referenční kružnice LSC, filtr 15 vln/obvod.
** Všechny hodnoty podle DIN ISO 1101 při 20 °C ±1 °C v neutrálním prostředí z hlediska zatížení vibracemi, filtr 15 hřídel/obvod LSC resp. 2,5 mm LSS, 5 otáček 1/min bzw. 5 mm/s a standardní snímací rameno s kuličkou Ø 3 mm. Posouzení na etalonu při použití postupu oddělení jednotlivých chyb. Z důvodu mnoha různých možností jsou zde jako příklad popsány pouze některé stroje. Technické údaje „vaší“ MMQ obdržíte od společnosti Mahr na vyžádání.

 • 22'' TFT monitor s dotykovou obrazovkou namísto standardního TFT monitoru 24''
 • Měření a vyhodnocení drsnosti pomocí MMQ 200/T7W
 • Software MarWin, vyhodnocování průměrů
 • Různé upínací prostředky
 • Snímací ramena s rozdílnými délkami a geometriemi snímacích kuliček
 • Různá dvojitá snímací ramena
 • Různé kalibrační normály

MarForm MMQ 200 lze dodat ve dvou verzích: Jako měřicí pracoviště s univerzálním měřicím snímačem T20W a jako měřicí pracoviště s motorickým měřicím snímačem T7W, který díky své jedinečné motorizaci nabízí další stupeň automatizace.
MMQ 200 se ovládá pomocí softwaru EasyForm. Ovládání se provádí prostřednictvím technologie dotykové obrazovky, a je díky tomu snadno použitelné i pro ovládání pomocí myši.

Pracoviště na měření tvarů s T20W
 • Formtester MarForm MMQ 200
 • Snímač pro měření délek T20W, manuální, se snímacím ramenem
 • Měřicí a ovládací software EasyForm
 • Počítač třídy Intel, Windows 10
 • 24“ TFT Monitor
 • Věncové sklíčidlo Ø 100 mm

Pracoviště na měření tvarů s T7W
 • Formtester MarForm MMQ 200
 • Snímač pro měření délek T7W se snímacím ramenem
 • Měřicí a ovládací software EasyForm
 • Počítač třídy Intel, Windows 10
 • 24“ TFT Monitor
 • Věncové sklíčidlo Ø 100 mm