Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MMQ 400 Univerzální přístroj na měření úchylek tvarů a polohy s mnoha opcemi
CS
MarForm MMQ 400 lze univerzálně použít pro obsáhlou analýzu obrobků podle DIN ISO 1101.
Vysoce přesné měřicí osy ve směru Z a X umožňují provádět jakékoli úlohy v oblasti měření tvarů. Varianty MarForm MMQ 400 jsou k dispozici pro následující
 • Vysoce přesné obrobky
 • Neobvykle dlouhé obrobky
 • Velké a těžké obrobky
 • Použití ve výrobě nebo na přesných měřicích pracovištích
Na výběr jsou různé moduly, s jejichž pomocí lze MarForm MMQ 400 optimálně připravit podle vašich požadavků:
 • Motorizovaný nebo ruční středicí a naklápěcí stůl
 • Svislá osa (Z) s délkou měření 900 mm, 500 mm nebo 350 mm
 • Horizontální osa (X) s délkou měření 180 mm nebo 280 mm a digitálními lineárními měřítky v osách X a Z. Pro měření, u kterých přesné, opakovatelné nalezení místa měření ovlivňuje výsledek
 • Manuální nebo plně automatické snímače s krátkou měřicí kružnicí, vysokou linearitou, malou silou při měření.
 • Řízení dráhy k rychlému měření požadovaného obrysu
 • volitelně s motorizovanou opěrou
 • Technické parametry
 • Použití
 • Možnosti
 • Verze

 
MMQ 400-2
Z= 900 mm X= 280 mm
5440781 - MMQ 400-2/280/500/CNC/Scale
5440780 - MMQ 400-2/180/350/CNC/Scale
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
Středicí a naklápěcí stůl
automaticky
automaticky
automaticky
Průměr stolu (mm)
285
285
285
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N)
400
600
600
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0,2-15
0,2-15
0,2-15
Dráha měření motoricky Z (mm)
900
500
350
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,15
0,15
0,15
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,9
0,4
0,3
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm)
2
0,8
0,5
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,1-30
0,1-30
0,1-30
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,5 -100
0,5 -100
0,5 -100
Dráha měření motorická (mm), osa X
280
280
180
Odchylka přímosti / střed. délka měření 100 mm (µm)**, osa X
0,5
0,5
0,4
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa X
1,5
1,5
0,8
Kolmost osa X/C, dráha měření (µm)
2
2
1
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,5-30
0,5-30
0,5-30
Rychlost měření (mm/s), osa X
0,5-10
0,5-10
0,5-10
Text zápatí
* Hodnoty jako maximální odchylka od referenční kružnice LSC, filtr 15 vln/obvod.
** Všechny hodnoty podle DIN ISO 1101 při 20 °C ±1 °C v neutrálním prostředí z hlediska zatížení vibracemi, filtr 15 hřídel/obvod LSC resp. 2,5 mm LSS, 5 otáček 1/min bzw. 5 mm/s a standardní snímací rameno s kuličkou Ø 3 mm. Posouzení na etalonu při použití postupu oddělení jednotlivých chyb. Z důvodu mnoha různých možností jsou zde jako příklad popsány pouze některé stroje. Technické údaje „vaší“ MMQ obdržíte od společnosti Mahr na vyžádání.
* Hodnoty jako maximální odchylka od referenční kružnice LSC, filtr 15 vln/obvod.
** Všechny hodnoty podle DIN ISO 1101 při 20 °C ±1 °C v neutrálním prostředí z hlediska zatížení vibracemi, filtr 15 hřídel/obvod LSC resp. 2,5 mm LSS, 5 otáček 1/min bzw. 5 mm/s a standardní snímací rameno s kuličkou Ø 3 mm. Posouzení na etalonu při použití postupu oddělení jednotlivých chyb. Z důvodu mnoha různých možností jsou zde jako příklad popsány pouze některé stroje. Technické údaje „vaší“ MMQ obdržíte od společnosti Mahr na vyžádání.
* Hodnoty jako maximální odchylka od referenční kružnice LSC, filtr 15 vln/obvod.
** Všechny hodnoty podle DIN ISO 1101 při 20 °C ±1 °C v neutrálním prostředí z hlediska zatížení vibracemi, filtr 15 hřídel/obvod LSC resp. 2,5 mm LSS, 5 otáček 1/min bzw. 5 mm/s a standardní snímací rameno s kuličkou Ø 3 mm. Posouzení na etalonu při použití postupu oddělení jednotlivých chyb. Z důvodu mnoha různých možností jsou zde jako příklad popsány pouze některé stroje. Technické údaje „vaší“ MMQ obdržíte od společnosti Mahr na vyžádání.


Specifické měřicí úlohy
Tvar a poloha, drsnost, obrys, zvlnění a tvar čáry v následujících odvětvích

Strojírenství

 Ložiska, kuličková vřetena, hřídele, pouzdra, otáčivé průchody

Měření v blízkosti výroby
Kontroly SPC a na konci linky

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor

Lékařství
Kyčelní a kolenní endoprotézy,  zdravotnické šrouby,  zubní implantáty

 • Měření drsnosti absolutním i relativním způsobem
 • Kombinovaný snímač pro úchylky tvaru a polohy a patkový snímač pro měření drsnosti PHT 6-350
 • Kontrola hlavy válců s vyhodnocovacím softwarem MarWin
 • Analýza DRALLu pomocí MarWin
 • Kontrola tvaru vačky
 • Vyhodnocení komutátorů
 • Měření a vyhodnocení 2D kontur
 • Řízení dráhy (MCPC) - pokročilé skenování dle CAD modelu (2D)
 • Vyhodnocení volných tvarů
 • Analýza rychlosti kmitání
 • Dominantní vlnitost kruhovosti (MBN 10455)

Zařízení MarForm MMQ 400-2 může být dodáno v sedmi verzích podle vašich požadavků a je díky tomu optimálně pro jakoukoli úlohu navrženo:
 • s motorizovaným nebo ručním středicím a naklápěcím stolem
 • svislá osa (Z) s délkou měření 500 mm nebo 900 mm a vodorovná osa (X) s délkou měření 280 mm nebo
 • svislá osa (Z) s délkou měření 350 mm a vodorovná osa (X) s délkou měření 180 mm
 • s přesnými odměřovacími systémy v lineárních osách X a Z pro nejlepší možnou opakovatelnost měření
 • volitelně s motorickým přídavným upínacím sloupem

Vaše MarForm MMQ 400-2 je k dispozici ve verzi jako částečně automatické měřicí pracoviště s manuálním středicím a naklápěcím stolem nebo jako plně automatické měřicí pracoviště, které je ve spojení s motorickým středicím a naklápěcím stolem a snímačem T7W dokonale připraveno na úkol automatické kontroly vašich dílů s vysokou přesností a bez jakéhokoliv zásahu obsluhy.

Snímač T7W je vybaven motoricky řízenou rotační osou. Dovoluje nám pohybovat snímačem v krocích po 1°. Precizní dosažení požadované úhlové polohy nám umožňuje měřit na válcových i na čelních plochách. Jako snímač s automatickým nulováním polohy může T7W také automaticky bez zásahu obsluhy přepínat mezi vnitřním a vnějším měřením, nebo také mezi měřením čelní plochy seshora a zdola. Měření i složitých součástí lze provádět plně automaticky. Snímací
ramínka pro snímač T7W lze vyměňovat pomocí magnetického upnutí. Díky motorické ose otáčení se také dají použít tzv. hvězdicová snímací ramena - tj. snímací ramena s různými snímacími elementy. V jednom měřicím průběhu je možné použít snímače s různou geometrií.


Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolerancí se sledováním charakteristik drsnosti. Dokumentujte typické i netypické charakteristiky drsnosti, jako například Ra a Rz ihned prostřednictvím MarForm MMQ 400-2, aniž by bylo nutné upínat váš obrobek do dalšího měřicího pracoviště. Umožní vám to motorizovaná, programově řízená výměna mezi snímacím ramínkem s rubínovou kuličkou a snímačem pro měření drsnosti PHT 6-350. Odpadají zásahy obsluhy a příslušný snímač se motorizovaně přemístí ze svislého snímání do horizontálního. Při tomto kroku se používá motorizovaná otočná osa snímací hlavy T7W, kterou se příslušný snímač indexuje v krocích po 1°.

Měřicí technika
MarForm MMQ 400 Univerzální přístroj na měření úchylek tvarů a polohy s mnoha opcemi
CS
MarForm MMQ 400 lze univerzálně použít pro obsáhlou analýzu obrobků podle DIN ISO 1101.
Vysoce přesné měřicí osy ve směru Z a X umožňují provádět jakékoli úlohy v oblasti měření úchylek tvaru a polohy. Varianty MarForm MMQ 400 jsou k dispozici pro následující úlohy
 • Vysoce přesné obrobky
 • Neobvykle dlouhé obrobky
 • Velké a těžké obrobky
 • Použití ve výrobě nebo na měřicích pracoviších pro přesná měření

  Na výběr jsou různé moduly, s jejichž pomocí lze MarForm MMQ 400 optimálně konfigurovat dle vašich požadavků:

 • Motorizovaný nebo ruční středicí a naklápěcí stůl
 • Svislá osa (Z) s délkou měření 900 mm, 500 mm nebo 350 mm
 • Horizontální osa (X) s délkou měření 180 mm nebo 280 mm a digitálními lineárními měřítky v osách X a Z. Pro měření, u kterých je vyžadováno přesné, opakovatelné pozicování
 • Manuální nebo plně automatické snímací hlavy s vysokou linearitou a nastavitelnou přítlačnou silou při měření
 • volitelně s motorickým upínacím Z sloupem (pro měření dlouhých hřídelů až 900 mm - upnutí mezi hroty )
 • Technické parametry
 • Možnosti
 • Verze

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,00025
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0005
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0001
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0002
Středicí a naklápěcí stůl
ručně/automaticky
Průměr stolu (mm)
285
Nosnost stolu, ve středu (N)
600
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0,2-15
Dráha měření motorická (mm), osa Z
350
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,15
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
Odchylka rovnoběžnosti osa C/Z ve směru snímání (µm)
0,5
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,1-30
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,5 -100
Dráha měření motorická (mm), osa X
180
Odchylka přímosti / střed. délka měření 100 mm (µm)**, osa X
0,4
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa X
0,8
Kolmost osa X/C (µm)
1
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,5-30
Rychlost měření (mm/s), osa X
0,5-10

 • Měření drsnosti absolutním i relativním způsobem
 • Kombinovaný snímač pro úchylky tvaru a polohy a patkový snímač pro měření drsnosti PHT 6-350
 • Kontrola hlavy válců s vyhodnocovacím softwarem MarWin
 • Analýza DRALLu pomocí MarWin
 • Kontrola tvaru vačky
 • Vyhodnocení komutátorů
 • Měření a vyhodnocení 2D kontur
 • Řízení dráhy (MCPC) - pokročilé skenování dle CAD modelu (2D)
 • Vyhodnocení volných tvarů
 • Analýza rychlosti kmitání
 • Dominantní vlnitost kruhovosti (MBN 10455)

Zařízení MarForm MMQ 400-2 může být dodáno v sedmi verzích podle vašich požadavků a je díky tomu optimálně pro jakoukoli úlohu navrženo:
 • s motorizovaným nebo ručním středicím a naklápěcím stolem
 • svislá osa (Z) s délkou měření 500 mm nebo 900 mm a vodorovná osa (X) s délkou měření 280 mm nebo
 • svislá osa (Z) s délkou měření 350 mm a vodorovná osa (X) s délkou měření 180 mm
 • s přesnými odměřovacími systémy v lineárních osách X a Z pro nejlepší možnou opakovatelnost měření
 • volitelně s motorickým přídavným upínacím sloupem

Vaše MarForm MMQ 400-2 je k dispozici ve verzi jako částečně automatické měřicí pracoviště s manuálním středicím a naklápěcím stolem nebo jako plně automatické měřicí pracoviště, které je ve spojení s motorickým středicím a naklápěcím stolem a snímačem T7W dokonale připraveno na úkol automatické kontroly vašich dílů s vysokou přesností a bez jakéhokoliv zásahu obsluhy.

Snímač T7W je vybaven motoricky řízenou rotační osou. Dovoluje nám pohybovat snímačem v krocích po 1°. Precizní dosažení požadované úhlové polohy nám umožňuje měřit na válcových i na čelních plochách. Jako snímač s automatickým nulováním polohy může T7W také automaticky bez zásahu obsluhy přepínat mezi vnitřním a vnějším měřením, nebo také mezi měřením čelní plochy seshora a zdola. Měření i složitých součástí lze provádět plně automaticky. Snímací
ramínka pro snímač T7W lze vyměňovat pomocí magnetického upnutí. Díky motorické ose otáčení se také dají použít tzv. hvězdicová snímací ramena - tj. snímací ramena s různými snímacími elementy. V jednom měřicím průběhu je možné použít snímače s různou geometrií.


Kombinujte zkoušky tvarových a polohových tolerancí se sledováním charakteristik drsnosti. Dokumentujte typické i netypické charakteristiky drsnosti, jako například Ra a Rz ihned prostřednictvím MarForm MMQ 400-2, aniž by bylo nutné upínat váš obrobek do dalšího měřicího pracoviště. Umožní vám to motorizovaná, programově řízená výměna mezi snímacím ramínkem s rubínovou kuličkou a snímačem pro měření drsnosti PHT 6-350. Odpadají zásahy obsluhy a příslušný snímač se motorizovaně přemístí ze svislého snímání do horizontálního. Při tomto kroku se používá motorizovaná otočná osa snímací hlavy T7W, kterou se příslušný snímač indexuje v krocích po 1°.