Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MMQ 500 Vysoce přesný univerzální stroj na měření tvarů
CS
Vysoce efektivní CNC formtester MarForm  MMQ 500
Nové zařízení MarForm MMQ 500 je díky jeho různorodým možnostem pro vysoce přesná
měření nejlepší volbou mezi stolními formtestery. Díky optimalizované strojní konstrukci
je lze používat univerzálně a umožňuje maximální provozní vytížení.

 • Nekratší doba mezi dvěma dosaženími spodní polohy na trhu
 • Univerzálně použitelné pro malé obrobky s velikostí několika milimetrů až po
  těžké obrobky s hmotností do 80 kg
 • Software s intuitivním ovládáním
 • Maximální přesnost os i při zmenšujících se tolerancích
 • Nejlepší opakovatelnost i při složitých měřicích úlohách
 • Měření tvaru, polohy, drsnosti, obrysů a šroubovic v jediném průběhu měření
 • Technické parametry
 • Použití
 • Možnosti

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,00025
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0005
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0001
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0002
Středicí a naklápěcí stůl
automaticky
Průměr stolu (mm)
300
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N)
800
Dráha nastavení polohy (mm), osa Z
470
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm)
0,6
Rychlost měření (mm/s), osa Z
100
Dráha nastavení polohy (mm), osa X
280
Geradheitsabweichung / 200 mm (µm)**, X-Achse
0,6
Text zápatí
* Hodnoty jako maximální odchylka od referenční kružnice LSC, filtr 15 vln/obvod.
** Všechny hodnoty podle DIN ISO 1101 při 20 °C ±1 °C v neutrálním prostředí z hlediska zatížení vibracemi, filtr 15 hřídel/obvod LSC resp. 2,5 mm LSS, 5 otáček 1/min bzw. 5 mm/s a standardní snímací rameno s kuličkou Ø 3 mm. Posouzení na etalonu při použití postupu oddělení jednotlivých chyb. Z důvodu mnoha různých možností jsou zde jako příklad popsány pouze některé stroje. Technické údaje „vaší“ MMQ obdržíte od společnosti Mahr na vyžádání.

Specifické měřicí úlohy
Tvar a poloha, drsnost, obrys, zvlnění a tvar čáry v následujících odvětvích

Strojírenství
 Ložiska, kuličková vřetena, hřídele, pouzdra, otáčivé průchody

Měření v blízkosti výroby
Kontroly SPC a na konci linky

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor

Lékařství
Kyčelní a kolenní endoprotézy,  zdravotnické šrouby,  zubní implantáty

 • Měření drsnosti
 • Výměna mezi snímačem na kontrolu tvarů s rubínovou kuličkou a
  snímačem pro měření drsnosti
 • Kontroly válců s vyhodnocovacím softwarem MarWin
 • Zkouška šroubovice a analýza pomocí MarWin
 • Kontrola tvaru vačky
 • Vyhodnocení kroku lamel na komutátoru
 • Měření a vyhodnocení obrysů
 • Řízení dráhy (MCPC)
 • Vyhodnocení volných tvarů
 • Analýza rychlosti kmitání
 • Dominantní zvlnění kruhovosti (MBN 10455)