Měřicí technika
Měřicí technika
MarGear GMX 275 W Univerzální centrum na měření ozubení
CS
Vysoce přesné a plně automatické měření ozubení a nástrojů na výrobu ozubení až do vnějšího průměru 275 mm.

Jednodušeji než kdykoli dříve je možné úlohy pro měření ozubení spojit s mnoha charakteristikami úchylek tvaru a polohy.

V prostředí MarWin s více než 6000 instalací, lze jednoduše programovat v režimu učení a tyto programy jsou poté velmi přehledně zobrazené s možností další editace.
Tato forma editace zvyšuje úroveň efektivity programování a snižuje možnost omylu obsluhy.

Měření ozubení a úchylek tvarů a polohy jsou vykonávána na jednom měřicím zařízení.

Vysoce přesný 3D skenující snímač v kombinaci s přímo poháněnou osou C zaručují přesnost a efektivitu

Řízení
Řízení pro 5 os

S volitelnou možností pomocného Z sloupu
je možné upínat převodové hřídele do 700 mm.

Kontrolované charakteristiky
 • Válcová kola s přímým a šikmým ozubením
 • Rozhraní GDE pro měření vnitřních a vnějších ozubení
 • Export dat do QS-STAT
 • Měření úchylek tvarů a polohy
 • 3D geometrie, jako například vzdálenosti, úhel kuželu, …

Přesnost
MarGear GMX 275 W
Zařízení na měření ozubení třídy přesnosti 1 pro měření ozubení dle
VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 K
(rotační osa s přesnostními specifikacemi kruhoměru)
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Možnosti

 
5442003 - GMX 275 W WL 700 MarWin
5442001 - GMX 275 W MarWin
Max. hmotnost obrobku [kg]
60 (80 na vyžádání)
60 (80 na vyžádání)
Hmotnost [kg]
700
700
Přesnost
Třída přesnosti I pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 °C
Třída přesnosti I pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 °C
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření)
0.11 µm + 0.0008 µm/mm
0.11 µm + 0.0008 µm/mm
Text zápatí
* max. měřený průměr
* max. měřený průměr
Odchylka radiální (µm ve výšce stolu)
≤ 0.11 µm
≤ 0.11 µm
Výška (mm)
1 920 mm
1 920 mm
Šířka (mm)
621 mm
621 mm
Dráha měření (mm), osa Z
320
320
Dráha měření (mm), osa Y
150
150
Průměr max.* [mm]
275
275
Vzdálenost mezi hroty [mm]
2 ... 700
1 520 mm
Délka (mm)
1 520 mm
180
Dráha měření (mm), osa X
180

 • Základní měřicí pracoviště se softwarovým modulem Advanced Form
 • Jako pracoviště na měření ozubení s QE Cylindrical Gear

 • Aktivní systém na tlumení vibrací
 • Data Matrix Scanner
 • Upínací sklíčidlo 70 mm
 • Upínací sklíčidlo 200 mm
 • Sada unašečů
 • Upínací Z sloup 450 mm nebo 700 mm

 • Active damping System
 • Data Matrix Scanner

Měřicí technika
MarGear GMX 275 W Univerzální centrum na měření ozubení
CS
Vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení a nástrojů na výrobu ozubení až do vnějšího průměru 275 mm.

Jednodušeji než kdykoli dříve je možné úlohy pro měření ozubení spojit s mnoha charakteristikami úchylek tvaru a polohy.

V prostředí MarWin, kterého se již prodalo více než 6000 instalací, lze jednoduše programovat kompletní programy v režimu učení a tyto programy jsou poté velmi názorně zobrazeny.
Zároveň se zvyšuje úroveň efektivity programování a snižuje se možnost chybné obsluhy.

Ověřená strojní oprava chyb GMX v provozu v reálném čase se u nového řízení MarEcon využívá také pro polohovací pohyby tak, aby celkový průběh měření a vykonávání pohybů vykazoval maximální míru přesnosti a rychlosti!

Měření ozubení a úchylek tvarů a polohy jsou vykonávána na jednom měřicím zařízení.

Vysoce přesný 3D skenující snímač v kombinaci s přímo poháněnou osou C zaručují přesnost a efektivitu

Řízení
Řízení pro 5 os

S volitelnou možností pomocného Z sloupu
je možné upínat převodové hřídele do 700 mm.

Kontrolované charakteristiky
 • Válcová kola s přímým a šikmým ozubením
 • Rozhraní GDE pro měření vnitřních a vnějších ozubení
 • Export dat do QS-STAT
 • Měření úchylek tvarů a polohy
 • 3D geometrie, jako například vzdálenosti, úhel kuželu, …

Přesnost
MarGear GMX 275 W
Zařízení na měření ozubení třídy přesnosti 1 pro měření ozubení dle
VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 K
(rotační osa s přesnostními specifikacemi kruhoměru)
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Možnosti

Max. hmotnost obrobku [kg]
60 (80 na vyžádání)
Hmotnost [kg]
760
Přesnost
Třída přesnosti I pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 °C
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření)
0.11 µm + 0.0008 µm/mm
Text zápatí
* max. měřený průměr
Odchylka radiální (µm ve výšce stolu)
≤ 0.11 µm
Výška (mm)
1920 mm
Šířka (mm)
621 mm
Dráha měření Z (mm)
320
Dráha měření Y (mm)
150
Průměr max.* [mm]
275
Délka (mm)
1520 mm
Dráha měření X (mm)
180

 • Ozubená kola s přímým a šikmým ozubením 
 • Synchronní ozubení
 • Měření úchylek tvaru a polohy
 • Měření vačkových hřídelí
 • 3D geometrie, jako například vzdálenosti, průměry, úhel kuželu, poloha …

 • Data Matrix Scanner
 • různá upínací sklíčidla k „letmému upnutí“ a měření na „virtuálně“ orientovaném obrobku (otáčivý souřadnicový systém)
 • Volitelný snímač pro měření drsnosti
 • Aktivní systém na tlumení vibrací

 • Aktivní tlumicí systém
 • Data Matrix Scanner