Měřicí technika
Měřicí technika
MarGear GMX 600 W Univerzální centrum na měření ozubení
CS
Nové souřadnicové centrum na měření válců GMX 600 W
Podařená kombinace měření průměrů, ozubení a tvarů v jediném upínači šetří dodatečné investiční i provozní náklady, a navíc čas!

Plná funkcionalita jako souřadnicové centrum na měření válců a zařízení na kontrolu tvarů do vnějšího průměru 600 mm.

Zařízení MarGear GMX 600 W jako kompletní řešení také pro měření hydraulických konstrukčních dílů, klikových hřídelí, vačkových hřídelí a pístů.

Úlohy pro měření ozubení je možné velice jednoduše spojit s vyhodnocením mnoha dalších geometrických charakteristik, jako například průměru, charakteristik úchylek tvaru a polohy. Díky měřítkům s vysokým rozlišením a pohonům s klidným chodem jsou bez dalších nároků realizovatelná měření obrysů i analýzy zvlnění.

V prostředí MarWin, kterého se již prodalo více než 6000 instalací, lze jednoduše programovat kompletní programy v režimu učení a tyto programy jsou poté velmi názorně zobrazeny.
Zároveň se zvyšuje úroveň efektivity programování a snižuje se možnost chybné obsluhy.

Ověřená strojní oprava chyb GMX v provozu v reálném čase se u nového řízení MarEcon využívá také pro polohovací pohyby tak, aby celkový průběh měření a vykonávání pohybů vykazoval maximální míru přesnosti a rychlosti!

Vysoce přesný 3D skenovací snímač v kombinaci s plně automatickým kyvným zařízením umožňuje nejvyšší flexibilitu i pro budoucí měřicí úlohy.

Použití standardizovaných rozhraní umožňuje univerzální komunikaci v éře Průmyslu 4.0. K dispozici jsou následující rozhraní:

 • Rozhraní GDE pro měření vnitřních a vnějších ozubení
 • Export dat do QS-STATu
 • ASCII

 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství

Max. hmotnost obrobku [kg]
300 (na pevné upínací desce) 100 (na středicím a naklápěcím stole)
Hmotnost [kg]
2250
Přesnost
Třída přesnosti I pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 °C
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření)
0.07 µm + 0.0008 µm/mm
Text zápatí
* max. průměr ozubených kol
Odchylka radiální (µm ve výšce stolu)
≤ 0.1 µm
Dráha měření Z (mm)
700
Dráha měření Y (mm)
600
Průměr max.* [mm]
600
Vzdálenost mezi hroty [mm]
1000
Dráha měření X (mm)
300

Plně automatické zkoušení následujícího:
 • Průměry a vzdálenosti
 • Válcová kola s přímým a šikmým ozubením
 • Synchronní ozubení
 • Měření úchylek tvaru a polohy
 • 3D geometrie, jako například linie a volné tvary
 • vačkové hřídele, klikové hřídele a písty

 • Zařízení pro výměnu snímacího ramena (4 šachty)
 • Aktivní systém na tlumení vibrací
 • XXL středicí a naklápěcí stůl (středicí dráha ± 72 mm!)
 • Opěrné uložení 1000 mm