Měřicí technika
Měřicí technika
MarGear GMX 400 W Univerzální centrum na měření ozubení
CS
Vysoce přesné a plně automatické měření ozubení a nástrojů na výrobu ozubení až do vnějšího průměru 400 mm.

Úlohy pro měření ozubení je možné velice jednoduše spojit s vyhodnocením mnoha charakteristik úchylek tvaru a polohy.

V prostředí MarWin, kterého se již prodalo více než 6000 instalací, lze jednoduše programovat kompletní programy v režimu učení a tyto programy jsou poté velmi názorně zobrazeny.
Zároveň se zvyšuje úroveň efektivity programování a snižuje se možnost chybné obsluhy.

Ověřená strojní oprava chyb GMX v provozu v reálném čase se u nového řízení MarEcon využívá také pro polohovací pohyby tak, aby celkový průběh měření a vykonávání pohybů vykazoval maximální míru přesnosti a rychlosti!

Měření ozubení a úchylek tvarů a polohy jsou vykonávána na jednom měřicím zařízení.

Vysoce přesný 3D skenující snímač v kombinaci s přímo poháněnou osou C zaručují přesnost a efektivitu

Řízení
Řízení pro 5 os

S volitelnou možností pomocného Z sloupu
je možné upínat převodové hřídele do 700 mm.

Kontrolované charakteristiky
 • Válcová kola s přímým a šikmým ozubením
 • Rozhraní GDE pro měření vnitřních a vnějších ozubení
 • Export dat do QS-STAT
 • Měření úchylek tvaru a polohy
 • 3D geometrie, jako například vzdálenosti, úhel kuželu, …

Přesnost
MarGear GMX 400 W
Zařízení na měření ozubení třídy přesnosti 1 pro měření ozubení dle
VDI/VDE 2612/2613 skupina 1
při 20 °C ± 2 K
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Možnosti

Max. hmotnost obrobku [kg]
60 (80 na vyžádání)
Hmotnost [kg]
760
Přesnost
Třída přesnosti I pro měření ozubení podle VDI/VDE 2612/2613 skupina 1 při 20 °C ± 2 °C
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření)
0.11 µm + 0.0008 µm/mm
Text zápatí
* max. měřený průměr
Odchylka radiální (µm ve výšce stolu)
≤ 0.11 µm
Výška (mm)
1920 mm
Šířka (mm)
621 mm
Dráha měření Z (mm)
320
Dráha měření Y (mm)
200
Průměr max.* [mm]
400
Vzdálenost mezi hroty [mm]
2 ... 700
Délka (mm)
1520 mm
Dráha měření X (mm)
200

Plně automatická kontrola:
 • Průměry a vzdálenosti
 • Válcová kola s přímým a šikmým ozubením
 • Synchronní ozubení
 • Měření úchylek tvaru a polohy
 • 3D geometrie, jako například linie a volné tvary
 • Vačkové hřídele

 • Data Matrix Scanner
 • různá upínací sklíčidla k „letmému upnutí“ a měření na „virtuálně“ orientovaném obrobku (otáčivý souřadnicový systém)
 • Volitelný snímač pro měření drsnosti
 • Aktivní systém na tlumení vibrací

 • Aktivní tlumicí systém
 • Data Matrix Scanner