Měřicí technika
Měřicí technika
MarGear GRP1 Systém snímače pro měření drsnosti
CS

Rozšiřující balík měření drsnosti a analýza na ozubeních

V oboru techniky na měření ozubení společnost Mahr nabízí vysoce přesné referenční systémy, které kombinují měření ozubení s měřením průměrů nebo tvaru. V oboru techniky na měření povrchů jsme dotykovou metodu, rozšířenou po celém světě, u společnosti Mahr dovedli k dokonalosti.

Co je tedy přirozenější než charakteristiky drsnosti, jako např. Ra a Rz, při kontrole vašich obrobků pomocí zařízení na měření ozubení současně zaznamenávat a dokumentovat?

Společnost Mahr jako specialista na indukční snímače kombinuje výhody univerzálního, vlastními silami vyvinutého 3D snímače s přesností osvědčeného snímače PHT na měření drsnosti. Měření ozubení a drsnosti se spojují v jedno.
Kombinujte analytické měření ozubení se sledováním charakteristických hodnot drsnosti na měřicích centrech na měření ozubení z řady MarGear GMX. Dokumentujte typické charakteristiky drsnosti, jako například Ra a Rz, hned při kontrole ozubení, aniž by bylo nutné upínat váš obrobek do dalšího měřicího pracoviště. Vynikající přesnost polohování zařízení MarGear GMX v kombinaci s novou motorickou kyvnou osou snímače na měření drsnosti MarGear umožňují maximální reprodukovatelnost měření.

Výhody pro vás:

  • Miniaturizovaný snímač pro měření drsnosti pro ozubení od modulu 0,8
  • Automatická kyvná osa snímače na měření drsnosti umožňuje měření podle norem také u šikmých ozubení
  • Koncepce platformy MarWin dovoluje využívat celosvětově známý software na vyhodnocení drsnosti z oblasti techniky Mahr na měření povrchů na měřicím centru pro měření ozubení
  • Vyhodnotitelné parametry, např. podle ISO 4287 nebo ISO 13565-2
  • Použití

  • Drsnost na bocích zubů
  • Drsnost v místech uložení