Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf LD Aspheric Stitching (spojování obrazů)
CS
Softwarová opce Stitching (spojování obrazu) pro MarWin Aspheric

Tato opce nabízí v kombinaci se softwarem MarWin Aspheric možnost rozšíření rozsahu měření v bočním i axiálním směru.
Povrch asféry se nasnímá ve dvou nebo třech krocích jako lineární profil.
Před druhým snímáním se asféra manuálně nakloní, přičemž použitý naklápěcí stůl umožňuje náklon +/- 30°.
Profily se automaticky spojí pomocí softwaru, přičemž se provede přesná kompenzace úhlových poloh a rovněž přesazení ve směru měření.
Vedle konvexních lze měřit také konkávní povrchy s asférickým tvarem, mj. křídlovité tvary.