Měřicí technika
Měřicí technika
MarForm MFU 200 Aspheric 3D Vysoce přesné 3D měřicí pracoviště
CS
Zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D bylo společností Mahr vyvinuto s cílem rychlé kontroly optických součástí ve 2D/3D prostoru v blízkosti výrobní linky. Měřicí stroje MarForm jsou již po desetiletí známy svou přesností a stabilitou.
V podobě zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D je nyní tato zkušenost zpřístupněna optickému průmyslu.

Přesnost
V podobě MarForm MFU 200 Aspheric 3D je vám k dispozici vysoce přesný měřicí přístroj, který je díky své velmi malé nejistotě měření ideálně přizpůsoben požadavkům na optimalizaci vašich procesů.

Princip měření
Pomocí zařízení MarForm MFU 200 Aspheric 3D se měří topografie optických součástí. Samozřejmě lze také provádět rychlá 2D měření dotykovou metodou snímání nad vrcholem čočky. Při 3D měření se v jednom postupu měří nejprve dva o 90° přesazené lineární profily nad vrcholem čočky. Následně se nasnímá více koncentrických kruhových profilů otáčením osy C. Tyto body měření se využijí k vytvoření topografie. Možnost volného nastavení polohy snímacího ramena umožňuje měření přerušených ploch.
Díky osazení měřicího pracoviště do kompaktní kabiny odstíněné proti vibracím jsou eliminovány vnější rušivé vlivy, jako například vibrace a znečištění.

Průběh měření
Před měřením zvolte typ požadovaného tvaru a nastavte parametry ideálního tvaru čočky. V dalším kroku se zaznamenají naměřené údaje a porovnají se s požadovanými údaji pro danou čočku.
Jako parametry se zobrazují efektivní hodnota RMS, hodnota PV a chyba stoupání (Slope Error).
V softwaru lze pro nekulové objekty přizpůsobit jednotlivé parametry, jako například poloměr zakřivení R0, kónickou konstantu k a asférické koeficienty Ai při přizpůsobování požadované asféry do cílové asféry podle výsledků měření.
Diferenční topografie porovnání mezi zjištěnými naměřenými hodnotami a požadovanou charakteristikou čočky se znázorní jako barevně kódovaný obraz různých výšek. Dvojrozměrné řezy a diferenční topografii lze poté exportovat ve známých formátech pro účely korekce obráběcího stroje.
Vedle měření kulových a nekulových ploch podle dříve uvedeného popisu lze měřit a vyhodnocovat také další objekty s rotační symetrií s pomocí požadovaného tvaru jako popisu prostřednictvím kuželoseček nebo příčných rozměrů nebo 3D bodové matice.
  • Technické parametry
  • Použití

Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,01 + 0,0002
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) **
0,02 + 0,0004
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,02 + 0,0002
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) **
0,04 + 0,0004
Středicí a naklápěcí stůl
automaticky
Průměr stolu (mm)
180
Nosnost stolu, ve středu (N)
200
Otáčky (1/min) 50 Hz / 60 Hz
0,1 až 200
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z
0,1
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa Z
0,3
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm)
0,6
Rychlost měření (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Rychlost polohování (mm/s), osa Z
0,1 až 50
Odchylka přímosti / celková dráha měření (µm)**, osa X
0,3
Kolmost osa X/C, dráha měření (µm)
0,3
Rychlost polohování (mm/s), osa X
0,1 až 50
Rychlost měření (mm/s), osa X
0,1 až 50

Industrie der Präzisionsoptik
Die MarForm MFU 200 Aspheric 3D wurde optimiert zur berührungslosen Messung von Asphären. Außerdem bietet der hochgenaue 3D-Messplatz die kinematischen Möglichkeiten zur Messung optischer Freiformen, Off-Axis-Asphären und Toroiden .
Weitere praktische Anwendungen sind neben der optischen Messung der Formabweichung der Optiken, die taktile Messung des Umfangszylinders an Optiken, die Berechnung des Achsversatzes zum Zenit der Linse (Versatz optische Achse mechanische Achse) sowie die taktile Messung der Verkippung an der Unterseite der Optik.