Měřicí technika
Měřicí technika
MarOpto TWI 60 Tilted Wave interferometr
CS
Tilted Wave interferometr k rychlému a flexibilnímu měření a analýzám asférických čoček
Tilted Wave interferometr (MarOpto TWI 60) představuje novodobý a mimořádně flexibilní interferometr k rychlému a vysoce přesnému měření asfér.
Druhý obrázek ukazuje naměřené odchylky povrchu u demonstrační asféry A5 (volná apertura 50 mm, Best-Fit poloměr 40,8 mm, odchylka od Best-Fit koule 600 µm, odchylka gradientu 8°).
Boční rozlišení činí cca 30 μm. Během doby snímání v délce cca 30 sekund se provede celoplošné změření celé asféry s vysokým bočním rozlišením a s nízkou nejistotou měření. Zdůraznit je třeba zvláště to, že není nutný ani CGH (Computer Generated Hologram) ani dynamická funkce Stitching.
  • Flexibilní interferometrická měření asférických čoček bez CGH
  • Měření bez nutnosti dynamické funkce Stitching
  • Krátká doba snímání cca 30 s
  • Průměr paprsku 100 mm
  • Přípusná asférická odchylka od nejpodobnější koule cca 1,5 mm