Měřicí technika
Měřicí technika
MarOpto IntelliWave Software
CS
Software pro provádění analýz pro interferometry – IntelliWave
Výkonný software pro Fizeaův interferometr.
IntelliWave umožňuje charakterizovat sférické a asférické optické soustavy, obráběné součásti, keramické prvky a polovodičové destičky a rovněž provádět analýzy čel optických vln. Mezi možnosti použití patří měření rovinnosti, drsnosti, souběžnosti, ohybu, napětí a deformací.
Přesnější popis funkcí a příklady použití naleznete v oblasti ke stažení na pravé straně.