Měřicí technika
Měřicí technika
MarShaft MAN Ruční přístroj pro dotykové měření hřídelí
CS
MarCheck představuje novou kompaktní měřicí a vyhodnocovací jednotku pro manuální stroje na měření hřídelí MarShaft MAN a vyznačuje se nejjednodušší možnou obsluhou a širokými možnostmi vyhodnocování. Díky velmi malým nárokům na školení lze zařízení okamžitě použít, čímž se šetří čas a náklady. Velký, dobře čitelný monochromatický LCD displej (240 × 160 bodů) může zobrazovat až tři měřicí kanály současně. Aktivace jednotlivých měřicích kanálů na displeji se děje automaticky při měření pomocí příslušné měřicí osy. Zobrazuje se směr měření. MarCheck standardně disponuje třemi měřicími kanály pro dvě lineární měřicí osy (Z a X) a jednu rotační měřicí osu (C), kterou lze v případě potřeby překonfigurovat na lineární měřicí osu (R). Při měřeních obvodového házení a kruhovitosti je přesné měřicí vřeteno (osa C) řízeno systémem MarCheck a automaticky se zapíná a vypíná.
Hlavní parametry
 • Velký, dobře čitelný monochromatický LCD displej (240 × 160 bodů) s podsvícením
 • 3 měřicí kanály (osa Z, osa X a osa C/R)
 • Velikost číslic 13 mm
 • 1 rozhraní USB max. 3GB USB paměťový disk
 • 1 rozhraní USB pro počítač (volitelně rozhraní RS232, vyhodnocení dat v programu Excel nebo MarCom-SW) nebo instalace softwaru (aktualizace)
 • Možnost připojení inkoustové tiskárny
 • Měření kruhovitosti a obvodového házení se provádí pomocí modulu DMS 120, není potřeba doplňující osa R
 • Automatické převzetí naměřených hodnot po dosažení měřicí síly nezávislé na zásazích obsluhy
 • Automatické převzetí kalibračních hodnot z jednotlivých měřicích modulů

Měřicí a programovací funkce
 • Vyhodnocení průměrů, délkových rozměrů, vzdáleností, kuželů, symetrie, středové vzdálenosti, kruhovitosti, čelního házení, obvodového házení, soustřednosti, výpočet vztahu os obrobku, funkce maxima/minima, funkce přednastavení pro referenční body mimo obrobek.
 • Programování formou učení, ukládání do MarCheck, externího počítače nebo na USB paměťový disk, tisk na externí tiskárně, interně lze uložit až 40 měřicích programů.
 • Technické parametry

Konstanta mřížky
volitelné; 2 µm; 4 µm; 10 µm; 20 µm; 40 µm
Datové rozhraní
1x RS 232; 1x USB 2.0 typ A, 1x USB 2.0 typ B
Přírůstkové vstupy
T1; T2; T3 (sin/cos 1 Vss) 15pól. Sub D
Max. přípust. rychlost pojezdu
0,2 m/s při G = 2 µm
0,4 m/s při G = 4 µm
1 m/s při G = 10 µm
2 m/s při G = 20 µm u MarShaft MAN
4 m/s při G = 40 µm
Vstupní signál - mezní frekvence
<100 kHz při sin/cos 1 Vss
Jazyková lokalizace
německy; anglicky; francouzsky
Další jazyky lze nainstalovat přes rozhraní USB prostřednictvím externího počítače
Měrová jednotka
mm / inch přepínatelné v MENU
Práh aktivace kontroly frekvence
100 kHz
Rozlišení nastavitelné nezávisle pro každý měřicí kanál
0,0001 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
0,00001 inch; 0,0001 inch; 0,001 inch
0,001° desítkově; ° min, sec