Měřicí technika
Měřicí technika
MarShaft MAN Manuální přístroj pro kontaktní měření rotačních součástí
CS
MarShaft MAN představuje univerzální, modulárně konstruovaný přístroj na měření hřídelí pro rychlé a flexibilní měření rotačně symetrických součástí.
Vysoce přesné obrobky lze v rámci všech výrobních kroků - od krácení na příslušnou délku až po detailní obrábění - vyrábět hospodárně a vysoce kvalitně, když bude možné zachovávat trvalou stabilitu jednotlivých procesních kroků. Kontroly charakteristik v blízkosti procesu pomocí MarShaft MAN přispívají právě zde svou měrou k požadovanému výsledku. Krátké reakční doby při dosažení tolerančních mezí a kompletní dokumentace všech dat vztahujících se k funkci dané konstrukční součásti se rychle vyplatí.
Centrum na měření hřídelí MarShaft MAN je tím správným řešením pro vaši kontrolu kvality.

Měřicí centrum pro měření hřídelí MarShaft MAN se dodává v různých velikostech zařízení (délky obrobků do 400 mm / 800 mm / 1200 mm / 1600 mm / 2000 mm / 2400 mm, průměr od 120 mm do 220 mm) a lze je díky modulární konstrukci optimálně přizpůsobit příslušným měřicím úlohám. Měřicí moduly (např. modul na měření průměru, délek, obvodového házení) je tak možné libovolně uspořádat a dodatečně instalovat bez velkých nákladů.
Přehled výhod:
  • Vysoce přesné výsledky měření
  • Vynikající opakovatelná přesnost
  • Měřicí systém pro všechny typické měřicí úlohy, jako například: délka, průměr, obvodové házení, čelní házení, šířka zápichu, úhel kuželu, kruhovitost, souosost, soustřednost aj
  • Regulace měřicí síly pro eliminaci vlivu operátora
  • Odolná konstrukce pro přímé použití ve výrobě
  • Intuitivně ovladatelná zobrazovací jednotka MarCheck (2 provedení)
  • Technické parametry
  • Použití

Nejistota, průměr (X) (µm)
(0,8 + L/100) µm, L (délka) v mm
(při 20 °C ± 1 °C na referenční etalon)
Pohony
ruční
Optika

Nejistota, délka (Z) (µm)
(3 + L/100) µm, L (délka) v mm
(při 20 °C ± 1 °C na referenční etalon)
Rozlišení úhlu (°)
0,001
Rozsah měření průměr (X) (mm)
120 nebo 220
Hmotnost obrobku (max.) v kg (text)
20 / 60
Rozlišení délka/průměr (mm)
0,0001
Rozsah měření délka (Z) (mm)
400 / 800 / 1200

Typické obrobky:
Kliková hřídel, vačková hřídel, převodová hřídel, ozubený hřeben, osové čepy, dutá hřídel, hnací hřídel, píst

Typické měřicí úlohy:
Délka, průměr, obvodové házení/čelní házení

Další měřicí úlohy:
Vzdálenost, šířka zápichu, hloubka, řetězový rozměr, průměr zápichu, kruhovitost, kužel, úhel, poloměr, průsečík, pozice příčných otvorů aj