Měřicí technika
Měřicí technika
MarShaft SCOPE plus Univerzální, plně automatický optický systém na měření hřídelí MarShaft SCOPE 250 plus
CS
Úlohy pro měřicí techniku ve výrobě rostou vysokou rychlostí souběžně s inovacemi výrobních postupů. V důsledku stále rostoucích požadavků na přesnost a stále se zkracujících časů výrobního cyklu (soustružení, frézování, broušení atd.) je rychlé měření přímo na výrobním stroji zcela nevyhnutelné. Měření přímo tam, kde výrobek vzniká, s rychlou zpětnou vazbou do výrobního procesu, aby se zamezilo zbytečné zmetkovitosti. V podobě přístroje pro měření hřídelí MarShaft SCOPE 250 plus nabízí společnost Mahr správné řešení pro rychlé, přesné a plně automatické měření obrobků symetrických podél rotační osy přímo ve výrobě.

MarShaft SCOPE 250 plus disponuje vysoce přesnou osou na měření kruhovitosti (C) a vertikální měřicí osou (Z) s měřicím rozsahem 250 mm. Srdcem zařízení je moderní CMOS Matrix kamera s vysokým rozlišením (živý obraz) s obrazovým polem 1088 × 2048 bodů. Velmi vysoká snímkovací frekvence přes 120 snímků za sekundu umožňuje dosahovat nejkratších časů měření. Funkce zvětšení zobrazení umožňují provádět měření nejmenších detailů, které pomocí běžného měřicího postupu nejsou téměř, nebo dokonce vůbec možná.

Přehled výkonových charakteristik:
 • Nová bodová CMOS kamera s vysokým rozlišením s živým obrazem o velikosti 40 mm umožňuje maximálně rychlé snímání rychlostí přes 120 snímků za sekundu
 • Vysoká přesnost pro měření průměrů a délek
 • Extrémně krátké časy měření díky vysokým rychlostem měření až 200 mm/s
 • Díky použití softwarové platformy MarWin společnosti Mahr jsou k dispozici veškeré mnohaleté zkušenosti v oblastech měření délek, tvarů, polohy a kontur
 • Velmi dobrá cena pro vstup do segmentu malých optických přístrojů na měření hřídelí
 • Technické parametry
 • Použití
 • Možnosti
 • Verze

Nejistota, průměr (X) (µm)
≤ (1,5+l/40) L v mm
Optika
Telecentrická přesná optika
CMOS kamera s vysokým rozlišením
Nejistota, délka (Z) (µm)
≤ (3,0+l/125) L v mm
Rozlišení úhlu (°)
0,01...0,0001
Rozsah měření průměr (X) (mm)
40
Rozlišení délka/průměr (mm)
0,01...0,0001
Rozsah měření délka (Z) (mm)
250

Nejdůležitější kontrolovatelné znaky
 • Délka
 • Průměr
 • Úchylky tvaru a polohy
 • Odsazení
 • Šířka zápichu
 • Šířka fazety
 • Sražení hrany
 • Průsečíky
 • Poloha průsečíků
 • Úhel natočení
 • Pozice poloměrů
 • Délky kuželů
 • Úhel
 • Stoupání
 • Klíčové otvory
 • Vnější závity

 • Měření závitů
 • MarWin Professional Shaft - SW

MarShaft SCOPE 250 plus basic          

Provedení bez osy C a opěry k statickému měření malých obrobků
1 kus věncového sklíčidla Ø 70 mm, obj. č. 5361080, je součástí rozsahu dodávky

 MarShaft SCOPE 250 plus s WL            

Provedení bez osy C a s opěrou k statickému měření malých obrobků, upnuto v opěře mezi hroty
2 kusy středicích hrotů, hrot 60 ° Ø2-15 mm, jsou součástí rozsahu dodávky

 MarShaft SCOPE 250 plus s osou C a WL               
                                                                                       
Provedení s osou C a s opěrou k statickému a dynamickému měření malých obrobků, upnuto v opěře mezi hroty
2 kusy středicích hrotů, hrot 60 ° Ø2-15 mm, jsou součástí rozsahu dodávky

 MarShaft SCOPE 250 plus s vysoce přesnou osou C a WL                                                                              
Provedení s vysoce přesnou osou C zařízení na kontrolu tvarů a s opěrou k statickému a dynamickému měření malých obrobků, upnuto v opěře mezi hroty
2 kusy středicích hrotů, hrot 60 ° Ø2-15 mm, jsou součástí rozsahu dodávky