Měřicí technika
Měřicí technika
MarShaft SCOPE 600 plus 3D Optický systém na měření hřídelí MarShaft 600 plus 3D 
CS
Společnost Mahr, jakožto aplikační specialista, nabízí na základě svého nového měřicího pracoviště MarShaft SCOPE 600 plus 3D zcela nový postup měření pro vačkovou hřídel a nově (volitelně) také pro přímo a šikmo ozubené válcové pastorky: Kombinace optických a dotykových snímačů umožňuje zcela poprvé funkci měření ve 3D a díky ní kompletní testování obrobku při jediném upnutí. K tomu účelu vyvinula společnost Mahr rozšíření svého úspěšného měřicího pracoviště MarShaft SCOPE 750 plus . Toto pracoviště nyní disponuje dotykovým 2D snímacím systémem, motorizovaným upnutím a rovněž schopností kalibrace lineárních os. Matrix kamera měří opticky a během několika málo sekund všechny charakteristiky, jako například průměry, délky, poloměry, úchylky tvaru a polohy, úhel vačky nebo zdvih vačky. Doplňkový 2D snímač měří znaky, které nejsou měřitelné opticky: konkávní tvar vačky, všechny běžné parametry ozubení na válcových pastorcích, čelní házení, referenční prvky v axiálním směru, jako například axiální drážky. Při tomto měření je dotykový i optický systém zkalibrován podle jediného souřadného systému. Toto měřicí pracoviště pracuje se softwarovou platformou MarWin a v této kombinaci poskytuje kompletní funkci měření ve 3D.
Okamžitě měřitelné znaky:
 • Kompletní měření vačkových hřídelí včetně úhlů vaček a všech běžných tvarů vaček
 • Měření ozubení válcových pastorků
 • Měření prvků kontury
 • Není třeba používat unašeče
 • Přímé měření vztažných bodů (např. drážka pro lícované pero)
 • Měření drážek pro lícovaná pera
 • Měření slepých otvorů
 • 100% 3D funkce díky novému 2D snímači
 • Doplňková měřicí osa Y
 • Speciální kalibrace lineárních os (Z-X-Y)
 • MarShaft Professional
 • Ruční ovládací panel
 • Technické parametry
 • Použití
 • Možnosti

Nejistota, průměr (X) (µm)
(1,0 + L/125) L v mm (při 20 °C ± 1 °C na referenční etalon)
Pohony
Servomotory
Optika
Telecentrická přesná optika, CCD prvek s vysokým rozlišením
Nejistota, délka (Z) (µm)
(2 + L/125) L v mm (při 20 °C ± 1 °C na referenční etalon)
Rozlišení úhlu (°)
0,01 až 0,0001
Rozsah měření průměr (X) (mm)
120
Hmotnost obrobku (max.) v kg (text)
15
Rozlišení délka/průměr (mm)
0,01 až 0,0001
Rozsah měření délka (Z) (mm)
600

 • Kompletní měření vačkových hřídelí
 • Kompletní měření převodových hřídelí
Typické obrobky
 • Vačkové hřídele
 • Převodové hřídele s ozubením
 • Excentrické hřídele
 • Hřídele s drážkami pro lícovaná pera nebo se slepými otvory

 • Čtečka čárových kódů
 • Signalizační semafor
 • Povrchově ošetřený hrot (není potřeba žádný unašeč)
 • Systém pro izolaci vibrací
 • Teplotní kompenzace
 • Měření závitů
 • Měření hřídelí turbodmychadel