Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CNC modular
CS
MarSurf CNC modular. CNC měřicí pracoviště ze standardních součástí
Vychází se ze standardního měřicího pracoviště pro měření povrchů, které lze doplněním dodatečných os pohybu stolu a příp. měřicí kabiny dovybavit do podoby pohodlného, částečně automatického měřicího pracoviště CNC.
 • Konfigurace řízení ve stylu „plug-and-play“
 • Snadná obsluha prostřednictvím asistentů pro měření v rámci softwaru MarWin
 • „Sofistikovaná“ univerzální koncepce pro upnutí obrobku a svěrné upevnění
 • Malé nároky na školení


 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

Měření v blízkosti výroby
 • Měření palet
 • Měření topografie
 • Více míst měření na jednom dílu bez změny upnutí
 • Automatické vyrovnání osy X
 • Univerzální měřicí pracoviště pro různorodé měřicí úlohy
 • Automatické vyhledání vrcholu

 • Deska stolu s upínacím kulovým adaptérem a univerzální upínací deskou
 • Dodatečné vybavení standardního měřicího pracoviště na MarSurf CNC modular

 • Měřicí pracoviště MarSurf XC 20 s PCV 200 
 • alternativně: Měřicí pracoviště MarSurf LD 130 / LD 260 / UD 130
 • Včetně CNC řízení Midrange
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 / 750 CNC
 • Ruční ovládací panel MCP 21

Volitelné osy stolu
 • Lineární osa T1S-L 200 mm
 • Osa otáčení T1S-R
 • 3 osy stolu T3S-LLR sestávající z 2 lineárních a 1 otočné osy

Volitelný měřicí kabinet