Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf M 400 Mobilní zařízení na měření povrchů
CS
MarSurf M 400. To nejlepší v segmentu „mobilů“
Nejen v měřicí laboratoři, ale také stále častěji v prostoru výroby jsou potřeba vyhodnocení povrchů, pro které je nutné volné (absolutní) snímání.
To zpravidla znamená vyšší požadavky na kompetence obsluhy, vyšší časovou náročnost a větší objem prací k nastavení zařízení.
MarSurf M 400 nabízí v řadě „mobilní techniky na měření povrchů“ tento požadovaný rozsah výkonů, a to při stejně jednoduché a rychlé ovladatelnosti.
 • Mobilní a stacionární měřicí zařízení
 • Měření drsnosti a zvlnění
 • Délky drah snímání až 26 mm
 • Více než 50 charakteristik R, W a P
 • Automatická volba úrovně Cutoff a snímané délky podle normy
 • Funkce dynamické kalibrace
 • Spojení kabelem a pomocí Bluetooth mezi posuvovou jednotkou a vyhodnocovacím přístrojem (4 m) (MarSurf M 300 C pouze s kabelovým připojením)
 • Magnetické upnutí snímače (break away probe) BFW 250
 • Motorizované nulování snímače (max. 7,5 mm)

 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

Rychlost polohování
0.5; 1.0
Princip měření
Dotyková metoda
Snímač
Volný snímací systém BFW
Rozsah měření mm
+/- 250 µm (až +/- 750 µm při 3násobné délce snímacího ramena)
Rozlišení profilu
Rozsah měření +/- 250 µm: 8 nm
Rozsah měření +/- 25 µm: 0,8 nm
Filtr podle ISO/JIS

Gaussův filtr podle normy ISO 16610-21 (dříve ISO 11562, filtr podle normy ISO 13565

Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS
1-5
Rychlost snímání
0,2 mm/s; 1,0 mm/s
Snímací hrot
2 µm
Síla při měření (N)
0,75 mN
Hmotnost posuvové jednotky
cca 0,9 kg
Hmotnost vyhodnocovacího přístroje
cca 1,0 kg
Parametry
Přes 50 parametrů pro profil R, P, W
podle aktuálních norem ISO/JIS nebo Motif (ISO 12085)

Strojírenství
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo

Ocelářský průmysl
Měření povrchů plechů
Měření povrchu válce

Lékařství
Měření hloubky drsnosti u kyčelních a kolenních endoprotéz

Letectví a kosmonautika
Součásti turbín

Měřicí stojan
 • ST-D, ST-F a ST-G
 • Upínač na měřicím stojanu

Další příslušenství
 • Mikrometrický stůl CT 120, paralelní svěrák, prismový blok
 • Různá snímací ramena pro snímací systém BFW

 • Vyhodnocovací zařízení MarSurf M 400
 • Posuvová jednotka MarSurf SD 26 včetně snímacího systému BFW 250
 • Standardní snímacího rameno (6852403)
 • 1 role termopapíru
 • Širokopásmový síťový zdroj s 3 adaptéry
 • 2 x USB kabel (k připojení k počítači a k použití s připojeným kabelem)
 • Návod k obsluze
 • Taška na přepravu