Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CM expert Plošná 3D měření
CS
Automatizovatelný vysoce moderní měřicí systém
MarSurf CM expert představuje výkonný konfokální mikroskop, se kterým můžete trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu

Díky robustní konstrukci a odolnosti vůči vlivům okolí je zařízení MarSurf CM expert ideálně vybaveno nejen k použití ve zkušební a kontrolní laboratoři, ale také pro účely zajištění kvality ve výrobním prostředí. 

Díky dodatečnému polohování v ose Z, velkému rozsahu v osách x a y a možnosti automatizace nabízí vynikající komfort ovládání. Systém na měření povrchů se vyznačuje volitelnou možností vykonávat plně automatizovaná měření nezávisle na uživateli, která ho předurčuje jako ideální volbu pro nekomplikované a výkonné použití v oblasti zajišťování kvality. 

Hlavní výhody:
 • Sériová měření nezávisle na uživateli prostřednictvím automatizačního softwaru
 • Vysoká rychlost měření – i při plném rozlišení
 • Koncepce zajišťující snadnou obsluhu 
 • Bezpečnost díky detekci kolizí ve všech směrem za účelem ochrany pro váš obrobek a měřicí systém
 • Funkce High Dynamic Range (HDR) - 16bitová
 • Konstantně vysoké rozlišení i při velkých měřicích plochách díky funkci HD-Stitching – spojování obrazu

Osvědčený optický měřicí systém se vedle dalších možností úspěšně používá k následujícím měřením:
 • Měření drsnosti podle DIN EN ISO 4287 / 25178 
 • Měření topografie (mj. objem, opotřebení, izotropie)
 • Měření mikrogeometrie a tloušťky vrstev

Uživatelé oceňují spolehlivost měřicího systému, který dodává kvantitativně sledovatelné3D charakteristické hodnoty pro mnohá odvětví.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Rozsah dodávky

Rychlost měření
až 100 fps
Rozlišení
až 2 (nm) vertikálně
Princip měření
Konfokální
Vysokovýkonné LED (505 nm / bílá)
Ostatní
Detekce kolizí, ve směru osy xyz
Napájení
100 - 240 V
Parametry
ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …
Polohovací objem x
100 mm
Polohovací objem y
100 mm
Polohovací objem z
70 mm

Strojírenství
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení

Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky

Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři

Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů

Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů

MarSurf CM expert

 • Konfokální měřicí hlava
  • Kamera s vysokým rozlišením (ČB nebo barevná kamera)
  • 4násobný držák objektivů s detekcí
 • Stativ tvaru L vč. řídicí elektroniky
 • Motorizovaný souřadnicový stůl (100×100 mm) se skleněnými měrkami k polohování vzorků a spojováním obrazů („Stitching“)
 • Motorizovaná osa Z (70 mm) se skleněnou měrkou
 • Měřicí systémový počítač vč. 24“ TFT monitoru
 • Objektivy:
  • voliteně 5x až 100x
 • MarSurf MSW k intuitivnímu zaznamenávání dat
 • MarSurf ASW pro automatizaci (volitelně)
 • MarSurf MfM pro profesionální vyhodnocení, grafické znázornění a vytváření protokolů
  (lze vybírat z verzí Standard, Extended, Premium)