Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CM explorer Plošná 3D měření
CS
Flexibilní, univerzální měřicí řešení
MarSurf CM Explorer představuje kompaktní konfokální mikroskop, se kterým můžete trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.

Díky robustní konstrukci a odolnosti vůči vlivům okolí je zařízení MarSurf CM Explorer ideálně vybaveno nejen k použití ve zkušební a kontrolní laboratoři, ale také pro účely zajištění kvality ve výrobním prostředí.

Hlavní výhody:
 • Vysoká rychlost měření – i při plném rozlišení
 • Koncepce zajišťující snadnou obsluhu
 • Bezpečnost díky detekci kolizí ve všech směrem za účelem ochrany pro váš obrobek a měřicí systém
 • Funkce High Dynamic Range (HDR) - 16bitová
 • Konstantně vysoké rozlišení i při velkých měřicích plochách díky funkci HD-Stitching – spojování obrazu

Osvědčený optický měřicí systém se vedle dalších možností úspěšně používá k následujícím měřením:
 • Měření drsnosti podle DIN EN ISO 4287 / 25178
 • Měření topografie (mj. objem, opotřebení, izotropie)
 • Měření mikrogeometrie a tloušťky vrstev

Uživatelé oceňují MarSurf CM Explorer jakožto spolehlivý měřicí systém, který dodává kvantitativně sledovatelné 3D charakteristické hodnoty pro mnohá odvětví.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Rozsah dodávky

Rychlost měření
až 100 fps
Rozlišení
až 2 (nm) vertikálně
Princip měření
Konfokální 
Vysokovýkonné LED (505 nm / bílá)
Ostatní
Detekce kolizí, ve směru osy xyz
Napájení
100 - 240 V
Parametry
ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …
Polohovací objem x
50 mm
Polohovací objem y
50 mm
Polohovací objem z
70 mm

Strojírenství
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení

Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky

Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři

Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů
 
Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů

MarSurf CM explorer
 • Konfokální měřicí hlava 
  • Kamera s vysokým rozlišením (ČB nebo barevná kamera)
  • 4násobný držák objektivů s detekcí
 • Stativ tvaru L vč. řídicí elektroniky
 • Motorický souřadnicový stůl (50×50 mm) se skleněnými měrkami k polohování vzorků a spojováním obrazů („Stitching“)
 • Motorická osa Z (70 mm) se skleněnou měrkou 
 • Měřicí systémový počítač vč. 24“ TFT monitoru
 • Objektivy:
  • voliteně 5x až 100x
 • MarSurf MSW k intuitivnímu zaznamenávání dat
 • MarSurf MfM pro profesionální vyhodnocení, grafické znázornění a vytváření protokolů
  (lze vybírat z verzí Standard, Extended, Premium)