Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CM mobile Plošná 3D měření
CS
Připraveno k použití v jakémkoli prostředí
Kompaktní MarSurf CM mobile představuje přenosný konfokální mikroskop, se kterým můžete trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.

Nízká vlastní hmotnost a ovládání prostřednictvím laptopu umožňují flexibilní použití při měření velkých objektů a obtížně přemistitelných vzorků, např. válců.

 • Mobilní způsob použití umožňuje provádět zkoušky přímo na konstrukčním dílu / nástroji – zároveň s minimální dobou odstávky provozu
 • Kompaktní systém (5 kg) s motorickými osami pro HD-Stitching
 • Robustní a spolehlivý pro použití ve výrobě
 • Vysoká rychlost měření – i při plném rozlišení
 • Koncepce zajišťující snadnou obsluhu
 • Konstantně vysoké rozlišení i při velkých měřicích plochách díky funkci HD-Stitching

Osvědčený optický měřicí systém se vedle dalších možností úspěšně používá k následujícím měřením:
 • Měření drsnosti podle DIN EN ISO 4287 / 25178
 • Měření topografie (mj. objem, opotřebení, izotropie)
 • Měření mikrogeometrie a tloušťky vrstev

Uživatelé oceňují MarSurf CM mobile jakožto spolehlivý měřicí systém, který dodává kvantitativně sledovatelné 3D charakteristické hodnoty pro mnohá odvětví.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Rozsah dodávky

Rychlost měření
až 100 fps
Rozlišení
až 2 (nm) vertikálně
Princip měření
Konfokální
Vysokovýkonné LED (505 nm)
Napájení
100 - 240 V
Parametry
ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …
Polohovací objem x
50 mm
Polohovací objem y
50 mm
Polohovací objem z
35 mm

Strojírenství
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení

Nástrojářská technika
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky

Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři

Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů

Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů

MarSurf CM mobile
 • Konfokální měřicí hlava
  • Kamera ČB nebo barevná
  • 4násobný držák objektivů
 • Řídicí elektronika integrovaná v systému
 • Motorizovaný souřadnicový stůl (50×50 mm) se skleněnými měrkami k polohování a spojováním obrazů („Stitching“)
 • Motorizovaná osa Z (35 mm)
 • Volitelně laptop nebo měřicí systémový počítač vč. 24“ TFT monitoru
 • Objektivy:
  • voliteně 5x až 100x
 • MarSurf MSW k intuitivnímu zaznamenávání dat
 • MarSurf pro profesionální vyhodnocení, grafické znázornění a vytváření protokolů
  (lze vybírat z verzí Standard, Extended, Premium)