Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CM select Plošná 3D měření
CS
Měření povrchů střižené na míru
MarSurf CM select představuje výkonný, konfigurovatelný konfokální mikroskop, se kterým můžete trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.

Je možné individuálně kombinovat osové a izolační systémy a softwarové moduly. Měřicí systém tak lze přizpůsobit na různé měřicí úlohy.

Jako multisenzorový systém pak MarSurf CM select dále nabízí možnost kombinovat v jediném měřicím zařízení různé technologie senzorů. V závislosti na dané měřicí úloze lze navíc flexibilně zvolit optimální bodový senzor.

MarSurf CM select splňuje vaše individuální požadavky z hlediska automatizace, komfortu měření a přesnosti - až po plně automatické měřicí řešení.

Hlavní výhody:
 • Navrženo pro nepřetržitý provoz
 • Automatizační software s průmyslovými rozhraními k přenosu dat do systémů zajišťování kvality
 • Vysoká rychlost měření – i při plném rozlišení
 • Individuálně konfigurovatelné na velikost vašich vzorků
 • Multisenzorové zařízení
 • Koncepce zajišťující snadnou obsluhu
 • Bezpečnost díky detekci kolizí ve všech směrem za účelem ochrany pro váš obrobek a měřicí systém
 • Funkce High Dynamic Range (HDR) - 16bitová
 • Konstantně vysoké rozlišení i při velkých měřicích plochách díky funkci HD-Stitching – spojování obrazu

Osvědčený optický měřicí systém se vedle dalších možností úspěšně používá k následujícím měřením:
 • Měření drsnosti podle DIN EN ISO 4287 / 25178
 • Měření topografie (mj. objem, opotřebení, izotropie)
 • Měření mikrogeometrie a tloušťky vrstev

Uživatelé oceňují tuto konstrukční řadu jakožto spolehlivý měřicí systém, který dodává kvantitativně sledovatelné 3D charakteristické hodnoty pro mnoháodvětví.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Rozsah dodávky

Rychlost měření
až 100 fps
Rozlišení
až 2 (nm) vertikálně
Princip měření
Konfokální
Vysokovýkonné LED (505 nm / bílá)
Ostatní
Detekce kolizí, ve směru osy xyz
Napájení
100 - 240 V
Parametry
ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …
Polohovací objem x
300 mm
Polohovací objem y
300 mm
Polohovací objem z
100 mm

Strojírenství
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení

Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky

Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři

Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů

Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů

MarSurf CM select
 • Konfokální měřicí hlava
  • Kamera s vysokým rozlišením (ČB nebo barevná kamera)
  • 4násobný držák objektivů s detekcí (volitelně)
 • Portálová konstrukce vč. řídicí elektroniky
 • Volitelně motorizované osy XYZ v různých variantách
 • Průmyslový počítač vč. dvou 24“ TFT monitorů
 • Objektivy:
  • voliteně 5x až 100x
 • volitelně tlumení vibrací
 • Multisenzorové provedení (volitelně)
 • Přehledová kamera (volitelně)
 • MarSurf MSW k intuitivnímu zaznamenávání dat
 • MarSurf ASW pro automatizaci (volitelně)
 • MarSurf MfM pro profesionální vyhodnocení, grafické znázornění a vytváření protokolů
  (lze vybírat z verzí Standard, Extended, Premium)