Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf CP select 3D profilometrie
CS
Optická 2D/3D profilometrie
MarSurf CP a MarSurf CL select jsou optické profilometry, se kterými můžete dvoj- a trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.

Vyznačují se mimořádně rychlým snímáním velkých měřicích ploch v kombinaci s vysokou přesností měření. 

Měřicí systémy lze díky modulární konstrukci přizpůsobit na různé měřicí úlohy a individální požadavky z hlediska automatizace, komfortu měření a přesnosti. V závislosti na dané měřicí úloze lze flexibilně volit různé senzory. Je možné individuálně kombinovat osové systémy a softwarové moduly. 

MarSurf CP a CL select splňují vaše individuální požadavky z hlediska automatizace, komfortu měření a přesnosti - až po plně automatické měřicí řešení. 
 • Velkoplošná 3D měření
 • Velmi vysoká rychlost měření
 • Sériová měření nezávisle na uživateli prostřednictvím automatizačního softwaru
 • Vynikající akceptace náběhů
 • Měření tlouštěk vrstev a měření průhledných materiálů
 • Velký rozsah měření výšky s velkou pracovní vzdáleností
 • Robustní a spolehlivý
 • Koncepce zajišťující snadnou obsluhu

Osvědčený optický měřicí systém se vedle dalších možností úspěšně používá k následujícím měřením:
 • Měření drsnosti podle DIN EN ISO 4287
 • Měření topografie (mj. objem, opotřebení, izotropie)
 • Měření makro- a mikro-geometrií
 • Stanovení rovinnosti a koplanarity

Uživatelé oceňují řady MarSurf CP a CL select jakožto spolehlivé měřicí systémy, které dodávají kvantitativně sledovatelné 2D/3D charakteristické hodnoty pro mnohá odvětví.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Rozsah dodávky

Rychlost měření
4 kHz
Princip měření
Chromatický konfokální
Napájení
100 - 240 V
Parametry
ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …
Polohovací objem x
100 mm
Polohovací objem y
150 mm
Polohovací objem z
150 mm

Strojírenství
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení

Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky

Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři

Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů

Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů

MarSurf CP select
 • volitelně chromatické bodové senzory
 • volitelně provedení s portálovou konstrukcí vč. řídicí elektroniky
 • volitelně motorizovaný souřadnicový stůl v různých variantách
 • průmyslové počítače vč. 24“ TFT monitorů
 • volitelně tlumení vibrací
 • volitelně přehledová kamera
 • MarSurf MSW k intuitivnímu zaznamenávání dat
 • MarSurf ASW pro automatizaci (volitelně)
 • MarSurf MfM pro profesionální vyhodnocení, grafické znázornění a vytváření protokolů
  (lze vybírat z verzí Standard, Extended, Premium)

MarSurf CL select
 • volitelně chromatické liniové senzory
 • volitelně provedení s portálovou konstrukcí vč. řídicí elektroniky
 • volitelně motorizovaný souřadnicový stůl v různých variantách
 • průmyslové počítače vč. 24“ TFT monitorů
 • volitelně tlumení vibrací
 • volitelně přehledová kamera
 • MarSurf MSW k intuitivnímu zaznamenávání dat
 • MarSurf ASW pro automatizaci (volitelně)
 • MarSurf MfM pro profesionální vyhodnocení, grafické znázornění a vytváření protokolů
  (lze vybírat z verzí Standard, Extended, Premium)