Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf XC 2 mit CD 120 Pracoviště na měření kontur
CS
Váš vstup do přesného měření kontury
Měřicí a vyhodnocovací funkce spojené s geometrií vyráběného dílce nebo nástroje jsou základním požadavkem ve výzkumu, strojírenství i v dalších průmyslových oborech. Rychlé, snadno ovladatelné a ekonomicky výhodné měření 2D kontury je nejčastěji využívanou metodou, která je používána právě pro tyto měřicí úlohy. MarSurf XC 2 uspokojí všechny požadavky týkající se výsledné přesnosti a rozsahu vyhodnocení a zároveň poskytne bezpečné a spolehlivé výsledky.
 • Asociační prvky, tzn. okamžitá změna veličin závislých na vztažných prvcích v případě jejich změny
 • Uživatelská přístupová práva s ochranou pomocí hesla vylučují možnost neoprávněné obsluhy
 • Vynikající postup kalibrace díky mnohaletým zkušenostem, tzn. kalibrace geometrie, kalibrace měřicí síly, kompenzace průhybu a mnoho dalšího
 • Stabilita a tuhost snímačů
 • Posuvová jednotka s klidným chodem, stabilitou a přesností
 • Automatické spouštění a zdvihání snímacího ramena s individuálně nastavitelnou rychlostí
 • Vysoká rychlost polohování
 • Ochrana před kolizemi díky patentovanému upevnění snímacího ramena
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

 
9999340 - MESSPLATZ XC 2 MarWin MarSurf
9036396 - Messplatz MarSurf XC 2 mit ST 500 ohne PC
Snímací úhel
na hladkých površích podle vybočení: klesající čela do 88°, stoupající čela do 77°
na hladkých površích podle vybočení: klesající čela do 88°, stoupající čela do 77°
Snímaná délka (v ose X) konec
120 mm
120 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,2 mm
0,2 mm
Délka snímacího ramena
175 mm, 350 mm
175 mm, 350 mm
Rychlost snímání (v Z)
0,1 až 1 mm/s
0,1 až 1 mm/s
Odchylka vedení
< 1 µm (přes 120 mm)
< 1 µm (přes 120 mm)
Rychlost polohování
V ose X a rychlost zpětného chodu: 0,2 až 8 mm/s
V ose Z: 0,2 až 10 mm/s
V ose X a rychlost zpětného chodu: 0,2 až 8 mm/s
V ose Z: 0,2 až 10 mm/s
Poloměr hrotu snímače
25 µm
25 µm
Rozlišení
V ose Z, vzhledem k snímacímu hrotu: 0,38 µm (u snímacího ramena 350 mm) / 0,19 µm (u snímacího ramena 175 mm)
V ose Z, vzhledem k měřicímu systému: 0,04 µm
V ose Z, vzhledem k snímacímu hrotu: 0,38 µm (u snímacího ramena 350 mm) / 0,19 µm (u snímacího ramena 175 mm)
V ose Z, vzhledem k měřicímu systému: 0,04 µm
Rychlost měření
0,2 mm/s až 4 mm/s
0,2 mm/s až 4 mm/s
Rozsah měření mm
(v ose Z) 50 mm
(v ose Z) 50 mm
Snímaná délka
0,2 mm až 120 mm
0,2 mm až 120 mm
Síla při měření (N)
1 mN až 120 mN
1 mN až 120 mN

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny

Měření v blízkosti výroby

Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců

Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů

Volitelně:
 • Měřicí stojan MarSurf ST 750
 • Ruční ovládací panel s řídicí pákou a displejem MCP 21
 • Paralelní svěrák, prizmový blok
 • Přístrojový stůl

Volitelné možnosti softwaru:
 • Volitelná možnost - import DXF
 • Volitelná možnost - tangenciální prvky
 • Volitelná možnost - vyhodnocení závitů
 • Volitelná možnost - zlom hran
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - topografie

 • MarSurf XC 2 including PC, MidRange Standard, MarSurf XC 2 software, Mahr license key
 • TFT monitor
 • MarSurf CD 120 drive unit
 • MarSurf ST 500 measuring stand (including holder)
 • Calibration set
 • MCP 23 manual control panel
 • CT 120 XY table including rotary adjustment

Měřicí technika
MarSurf XC 2 mit CD 120 Pracoviště na měření kontur
CS
Váš vstup do přesného měření kontury
Měřicí a vyhodnocovací funkce spojené s geometrií vyráběného dílce nebo nástroje jsou základním požadavkem ve výzkumu, strojírenství i v dalších průmyslových oborech. Rychlé, snadno ovladatelné a ekonomicky výhodné měření 2D kontury je nejčastěji využívanou metodou, která je používána právě pro tyto měřicí úlohy. MarSurf XC 2 uspokojí všechny požadavky týkající se výsledné přesnosti a rozsahu vyhodnocení a zároveň poskytne bezpečné a spolehlivé výsledky.
 • Asociační prvky, tzn. okamžitá změna veličin závislých na vztažných prvcích v případě jejich změny
 • Uživatelská přístupová práva s ochranou pomocí hesla vylučují možnost neoprávněné obsluhy
 • Vynikající postup kalibrace díky mnohaletým zkušenostem, tzn. kalibrace geometrie, kalibrace měřicí síly, kompenzace průhybu a mnoho dalšího
 • Stabilita a tuhost snímačů
 • Posuvová jednotka s jemným chodem, stabilitou a přesností
 • Automatické spouštění a zdvihání snímacího ramena s individuálně nastavitelnou rychlostí
 • Vysoká rychlost polohování
 • Ochrana před kolizemi díky patentovanému upevnění snímacího ramena
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

Snímací úhel
na hladkých površích podle vybočení: klesající čela do 88°, stoupající čela do 77°
Snímaná délka (v ose X) konec
120 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,2 mm
Délka snímacího ramena
175 mm, 350 mm
Rychlost snímání (v Z)
0,1 až 1 mm/s
Odchylka vedení
< 1 µm (přes 120 mm)
Rychlost polohování
V ose X a rychlost zpětného chodu: 0,2 až 8 mm/s
V ose Z: 0,2 až 10 mm/s
Poloměr hrotu snímače
25 µm
Rychlost měření
0,2 mm/s až 4 mm/s
Rozlišení
V ose Z, vzhledem k snímacímu hrotu: 0,38 µm (u snímacího ramena 350 mm) / 0,19 µm (u snímacího ramena 175 mm)
V ose Z, vzhledem k měřicímu systému: 0,04 µm
Rozsah měření mm
(v ose Z) 50 mm
Snímaná délka
0,2 mm až 120 mm
Síla při měření (N)
1 mN až 120 mN

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny

Měření v blízkosti výroby

Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců

Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů

Volitelně:
 • Paralelní svěrák, prizmový blok
 • Přístrojový stůl

Opce softwaru:
 • Volitelná možnost - import DXF
 • Volitelná možnost - tangenciální prvky
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus

 • MarSurf XC 2 včetně Midrange Standard, software MarSurf EasyContour s rozsahem funkcí XC 2, licenční klíč Mahr
 • Posuvová jednotka MarSurf CD 120
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 (včetně upínacího mechanismu a granitové desky)
 • Kalibrační sada
 • Ruční ovládací panel MCP 23
Volitelně
 • XY stůl MarSurf CT 120 s nastavením otočení
 • XY stůl MarSurf CT 300