Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf LD 130 Kombinované měření kontur a drsnosti
CS
MarSurf LD 130 / LD 260. Krok do nové dimenze
Kombinovaná měření kontur a drsnosti „v jednom tahu“ lze skvěle vyřešit pomocí osvědčené špičkové měřicí technologie Mahr. Měřicí pracoviště MarSurf LD 130 a MarSurf LD 260 se vyznačují soustavným dalším vývojem a začleněním zkušeností z jejich první generace.
 • Drsnost a kontura jedním tahem
 • Vysoká rychlost měření a nastavení polohy minimalizuje doby měření na zlomek původní hodnoty
 • Inovativní řešení snímacího systému
 • Rychlá a bezpečná výměna snímacích ramen při současné detekci snímacího ramena prostřednictvím magnetického držáku
 • Dlouhá dráha měření až 260 mm (MarSurf LD 260) při zdvihu měření 13 mm (při délce snímacího ramena 100 mm), resp. 26 mm (při délce snímacího ramena 200 mm)
 • Snadná servisovatelnost díky modulární konstrukci
 • Údržba možná bez kompletní demontáže z měřicího stojanu
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Rozsah dodávky

 
LD130-ST500CNC
6720821 - DRIVE UNIT LD130 SET
Snímaná délka (v ose X) konec
130 mm
130 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0,1 mm
0,1 mm
Rychlost polohování
0,02 mm/s až 200 mm/s
0,02 mm/s až 200 mm/s
Rozlišení
0,8 nm
0,8 nm
Rychlost měření
0,02 mm/s až 10 mm/s;
pro měření drsnosti se doporučuje
0,1 mm/s až 0,5 mm/s
0,02 mm/s až 10 mm/s;
pro měření drsnosti se doporučuje
0,1 mm/s až 0,5 mm/s
Rozsah měření mm

13 mm (snímací ramínko 100 mm)
26 mm (snímací ramínko 200 mm)

13 mm (snímací ramínko 100 mm)
26 mm (snímací ramínko 200 mm)

Snímaná délka
0,1 mm - 130 mm
0,1 mm - 130 mm
Síla při měření (N)
0,5 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru
0,5 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru

Strojírenství
Valivá ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny, kulové hlavy, ventily

Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů a drsnosti v částečně automatizovaném až plně automatickém procesu

Automobilový průmysl
Díly motorů, jako například blok válce, hlava válců, kliková hřídel, vačka, ventily, řízení, převodovka, vstřikovací systémy, turbodmychadlo

Lékařství
Měření obrysů a hloubky drsnosti u kyčelních nebo kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů a hloubky drsnosti u zubních implantátů

Optika
Měření kontur a hloubky drsnosti asférických čoček

 • Měřicí stojan ST 750
 • Paralelní svěrák
 • Prizmový blok, stůl zařízení
 • Měřicí kabina
 • Obsáhlý sortiment snímacích ramen

Volitelné možnosti softwaru:
 • Volitelná možnost - zpracování profilů
 • Volitelná možnost - dominantní vlnovitost (WDc) pro MarWin
 • Volitelná možnost - parametry ISO 13565-3
 • Zvláštní vybavení - uživatelem definované parametry (navíc bude potřeba daný parametr nebo dodatečné úkony pracovního technického poradenství)
 • Volitelná možnost - topografie (pouze MarSurf XT MarWin)
 • Volitelná možnost MarSurf XT s MfM / MfM plus
 • Volitelná možnost - vyhodnocení závitů
 • Volitelná možnost - dvojitý snímací hrot pro MarSurf LD 120 / MarWin
 • Volitelná možnost - vyhodnocení sražení hrany (podle normy Bosch)
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - Digital I/O Set

 • MarSurf XCR 20 včetně Midrange LD, software MarSurf XCR 20, licenční klíč Mahr
 • TFT monitor
 • Ruční ovládací panel MCP 21
 • Posuvová jednotka MarSurf LD 130 nebo LD 260 včetně snímacího systému a snímacích ramínek LP D 14-10-2/60 LP D 14-10-500
 • Kalibrační normál pro konturu 1, třída přesnosti 1
 • Měřicí stojan MarSurf ST 500 CNC s granitovou deskou HG 700 mm x 550 mm včetně řídicího modulu
 • Sada tlumicích prvků
 • XY stůl MarSurf CT 300