Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf VD 280 Pracoviště na měření drsnosti a obrysů
CS
Řada MarSurf VD - doplnění řady MarSurf:
Snadná výměna mezi systémy na snímání drsnosti a obrysů


Nová měřicí pracoviště řady MarSurf VD tvoří propojení mezi měřením obrysů a drsnosti díky snadné výměně snímacího systému.

V závislosti na měřicí úloze může obsluha nainstalovat buď systém na snímání drsnosti BFW nebo systém na snímání obrysů C11 s podporou „hot-plug“ (výměna za provozu). Nový systém tak nabízí výhody kombinace vysoce dynamického systému na snímání obrysů C11 s vysoce přesným snímacím systémem BFW, který se zvlášť hodí na snímání jemných povrchů.

Nová koncepce měřicío pracoviště kombinuje rychlost, bezpečnost a flexibilitu.
Cílem je navýšit hospodárnost systému pro váš podnik.
Měřicí pracoviště se ovládají pomocí intuitivně použitelného softwaru MarWin (MarWin EasyContour&Roughness nebo MarWin ProfessionalContour&Roughness).

Inovativní technologie:


Rychlé osy

 • Rychlosti polohování až 200 mm/s ve směru osy X
 • 25krát rychlejší při měření obrysů než předchůdce, přístroj na měření obrysů MarSurf PCV nebo MarSurf CD 120
 • 40krát rychlejší při měření povrchů než MarSurf GD 120
 • Osa Z je standardně plně schopna řízení CNC
 • Osa Z je cca dvakrát rychlejší než dodsavadní osy Z od společnosti Mahr
 • až 5krát rychlejší než běžné osy Z dostupné na trhu

Dva referenční snímací systémy pro vaše měřicí úlohy

Systém na snímání obrysů C11
 • Rozpoznávání snímacího ramínka prostřednictvím integrovaného čipu
 • Rozsah měření standardně do 70 mm; max. 100 mm se snímacími rameny s délkou 490 mm
 • Magnetický úchyt snímacího ramena, výměna snímacího ramena bez použití nářadí
 • Snímací systém kombinuje robustnost s dynamikou
 • Volitelně: Možnost rozšíření k stanovení hodnoty drsnosti na obrysech

Systém na snímání drsnosti BFW
 • Snadnější výměna snímacího ramena a ochrana snímacího ramena prostřednictvím magnetického uchycení snímacího ramena
 • Úchyt snímacího ramena umožňuje změnu ze standardního na příčné měření bez použití nářadí nebo adaptérů
 • Je možné použít prodlužovací díly pro snímací systém

Inovativní systém upínání obrobku
 • Upínací deska 390 × 430 mm s rozměrem otvoru 50 mm
 • Integrované přestavení TY v délce 60 mm
 • Kombinace upínací desky a přestavení TY znamená, že je možné upustit od používání dodatečného souřadnicového stolu
 • Nízká konstrukce obrobků podporuje krátký měřicí cyklus, což má kladný vliv na výsledky měření
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Verze

 
MarSurf VD 280
MarSurf VD 140
Snímaná délka (v ose X) konec
280 mm
140 mm
Snímaná délka (v ose X) začátek
0 mm
0 mm
Odchylka vedení
0,07 µm / 20 mm (se snímacím systémem BFW 250)
0,35 µm / 60 mm
0,4 µm / 140 mm
0,07 µm / 20 mm (se snímacím systémem BFW 250)
0,35 µm / 60 mm
0,4 µm / 140 mm
Rychlost polohování
0,02 - 200 mm/s (ve směru osy X)
0,02 - 200 mm/s (ve směru osy X)
Rychlost měření
Až 10 mm/s
Až 10 mm/s
Rozsah měření mm
se snímacím systémem BFW 250
500 µm (± 250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm
1500 µm (± 750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm

se snímacím systémem C 11
70 mm s délkou snímacího ramena 350 mm
max. 100 mm s délkou snímacího ramena 490 mm
se snímacím systémem BFW 250
500 µm (± 250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm
1500 µm (± 750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm

se snímacím systémem C 11
70 mm s délkou snímacího ramena 350 mm
max. 100 mm s délkou snímacího ramena 490 mm

Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
 
Měření v blízkosti výroby 
Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu
 
Automobilový průmysl 
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců 
 
Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů

Volitelně:
 • Ruční ovládací panel s řídicí pákou a displejem
 • Motorizovaná osa TY
 • Paralelní svěrák
 • Prizmový blok
 • Přístrojový stůl
 • Systém na tlumení vibrací

Všeobecné opce softwaru:
 • Opce - MeasurementPlus
 • Opce - RoughnessPlus
 • Opce - ContourPlus
 • Volitelná možnost - dominantní vlnitost (WDc) pro MarWin
 • Volitelná možnost - parametry ISO 13565-3
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - zpracování profilů
 • Volitelná možnost - uživatelem definované parametry
 • Volitelná možnost - topografie

MarSurf VD 140 BG 12
 • 140 mm osa X
 • 350 mm osa Z
 • s přestavením úhlu osy X
 • Systém na snímání obrysů C11
 • Systém na snímání drsnosti BFW 

  Další komponenty měřicího pracoviště:

 • Počítač a monitor
 • Software MarWin EasyContour&EasyRoughness nebo MarWin
   ProfessionalContour&EasyRoughness
MarSurf VD 140 BG 22
 • 140 mm osa X
 • 600 mm osa Z
 • s přestavením úhlu osy X
 • Systém na snímání obrysů C11
 • Systém na snímání drsnosti BFW 


  Další komponenty měřicího pracoviště:
 • Počítač a monitor
 • Software MarWin EasyContour&EasyRoughness nebo MarWin
  ProfessionalContour&EasyRoughness
MarSurf VD 280 BG 12

 • 280 mm osa X
 • 350 mm osa Z
 • s přestavením úhlu osy X
 • Systém na snímání obrysů C11
 • Systém na snímání drsnosti BFW 


  Další komponenty měřicího pracoviště:
 • Počítač a monitor
 • Software MarWin EasyContour&EasyRoughness nebo MarWin
  ProfessionalContour&EasyRoughness
MarSurf VD 280 BG 22
 • 280 mm osa X
 • 600 mm osa Z
 • s přestavením úhlu osy X
 • Systém na snímání obrysů C11
 • Systém na snímání drsnosti BFW 


  Další komponenty měřicího pracoviště:
 • Počítač a monitor
 • Software MarWin EasyContour&EasyRoughness nebo MarWin
  ProfessionalContour&EasyRoughness