Měřicí technika
Měřicí technika
MarSurf XR 1 Pracoviště na měření drsnosti
CS
MarSurf XR 1. Správné zařízení pro cenově výhodný vstup do oblasti techniky pro pohodlné měření povrchů.
Počítačově řízené zařízení poskytuje jak v měřicí laboratoři, tak i přímo ve výrobě všechny potřebné charakteristiky a profily dle mezinárodních norem. MarSurf XR 1 je zkratka pro software pro vyhodnocení drsnosti orientovaný na budoucnost v Mahru.
 • Přes 80 parametrů pro profil R, P, W podle aktuálních norem ISO/JIS nebo MOTIF (ISO 12085)
 • Pásmová propust Ls podle aktuální normy, Ls lze také vypnout, resp. libovolně upravit
 • Obsáhlé protokolování
 • Měřicí programy Quick & Easy je možné snadno vytvářet postupem učení
 • Automatická funkce k volbě úrovně Cutoff a snímané délky podle norem
 • Podpora různých kalibračních metod (statických a dynamických) díky přednastavení parametru Ra nebo Rz
 • Nastavitelné intervaly údržby a kalibrace
 • Pro individuální případy použití jsou možné mnohé konfigurace měřicího pracoviště
 • Flexibilita systému díky různým volitelným možnostem
 • Různé uživatelské úrovně chrání před chybnou obsluhou zařízení a zajišťují, aby zařízení nemohli používat nepovolaní uživatelé.
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Možnosti
 • Rozsah dodávky

Princip měření
Dotyková metoda
Snímač
Systém pro volné snímání BFW s posuvovou jednotkoku MarSurf GD 26 nebo MarSurf SD 26 nebo snímací systém s patkou PHT s posuvovou jednotkou MarSurf RD 18
Rozsah měření mm
+/- 250 µm (až +/- 750 µm při 3násobné délce snímacího ramena) platí pro systém BFW
350 µm platí pro snímací systém PHT
Filtr podle ISO/JIS
Filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), robustní Gaussův filtr podle ISO 16610-31, filtr podle ISO 13565
Snímaná délka
MarSurf GD 26 / SD 26: Automaticky; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm,
Měření do dorazu, variabilní
*Snímaná délka závislá na posuvové jednotce
RD 18: Automaticky; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS
1 až 50 (standard: 5)
Snímací hrot
2 µm
Síla při měření (N)
0,75 mN
Parametry
Přes 80 parametrů pro profil R, P, W
podle aktuálních norem ISO/JIS nebo Motif (ISO 12085)

Strojírenství
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily, různé konstrukční součásti z oblasti strojírenského průmyslu a jemné mechaniky

Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo

Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz

Letectví a kosmonautika
Součásti turbín

Optika
Různé optické součásti

Všeobecné opce softwaru:
 • Volitelná možnost - dominantní vlnitost (WDc) pro MarWin
 • Volitelná možnost - parametry ISO 13565-3
 • Volitelná možnost - QS-STAT / QS-STAT Plus
 • Volitelná možnost - zpracování profilů
 • Opce - uživatelem definované parametry (navíc bude potřeba daný parametr nebo dodatečné úkony aplikačně-technického poradenství)
 • Opce - Kontur 1 pro MarSurf XR 1 / XR 20 (ve spojení s posuvovou jednotkou MarSurf SD 26)
 • Všechny možnosti na jednom MLK

Opce softwaru:
 • Opce - RoughnessPlus
 • Opce - MeasurementPlus
 • Volitelná možnost - sada digitálních V/V

 • Snímání pomocí patky nebo volné (absolutní) snímání
 • Posuvové jednotky MarSurf GD 26 nebo MarSurf SD 26 nebo MarSurf RD 18

 • MarSurf XR 1, software MarWin EasyRoughness, licenční klíč Mahr se standardní licencí
 • Adaptér posuvové jednotky
 • Volitelný počítač typu „vše v jednom“
 • Sada posuvové jednotky MarSurf GD 26 nebo MarSurf SD 26 nebo sada RD 18 včetně snímacího systému
 • Snímací systém MFW 250 B sada
 • Měřicí stojan MarSurf ST-G
 • XY stůl CT 120