Měřicí technika
Měřicí technika
CS
Zvýšení vytížení a produktivity
Pomocí softwarového nástroje Mahr Remote Monitor výrobní provozy sledují stav svých měřicích pracovišť MarWin a dokumentují jejich vytížení. Získané údaje jsou cenné k optimalizaci procesů a produktivity v oblasti zajišťování kvality. Mahr Remote Monitor podporuje provozy ve snaze používat jejich měřicí pracoviště ještě hospodárněji.

Směrodatná data o stavu strojů
Propojení strojů poskytuje zjištění použitelná k optimalizaci procesů. Aby však bylo možné dojít k zjištěním, jsou zapotřebí směrodatné údaje. Z těchto myšlenek vychází koncepce propojené výroby v době Průmyslu 4.0. Z velkých množství dat (Big data) se musí stát směrodatná data
(smart data). Společnost Mahr si proto dala za úkol dělat své produkty do budoucnosti ještě inteligentnější (SMAHRT).To v prvním kroku znamená: Stroje Mahr dodávají a shromažďují směrodatná data o vlastním stavu stroje. Tento nový systém se označuje názvem Mahr Remote
Monitor.

Podklady pro plánování investic
Odůvodněte si průkazně budoucí investice pomocí pádných důkazů ohledně vytížení vašich strojů. Optimalizujte své kontrolní procesy prostřednictvím cíleného vyhodnocování „požíračů kapacit“.

Předpoklady:
  • Použitelné měřicími pracovišti MarWin ze standardního portfolia skupiny produktů MarSurf, MarForm, MarShaft a MarGear
  • Spustitelné od verze MarWin 10