Měřicí technika
Měřicí technika
CS
Softwarová platforma MarWin od společnosti Mahr se osvědčila jako software k měření a vyhodnocování již ve více než šedesáti zemích a používá se u mnoha referenčních zákazníků společnosti Mahr.

Nová verze softwaru MarWin nabízí důležité nové nástroje, které kontrolu kvality
dále zefektivní a zhospodární.

Tato SMAHRT softwarová platforma je ideální pro výrobní provozy Průmyslu 4.0, ve kterých dochází k stále důslednější automatizaci a užšímu propojení měření a zkoušek.