Měřicí technika
Měřicí technika
Precimar CIM 1000 CNC Univerzální referenční délkoměr
CS
Měřicí stroj Precimar CiM 1000 CNC pro přesné měření délek je navrhnut dle konstrukčních principů Ernsta Abbeho s horizontálním základovým ložem (granit s vysokou homogenitou a tuhostí)
 • Elektronicky řízené nastavení měřicí síly
 • Motorizovaná měřicí pinola ovládaná prostřednictvím joystiku, automatické snímání
 • Měřicí pinola, protipinola a objektový stůl lze díky vzduchovému uložení velmi snadno polohovat
 • Objektový stůl přesně nastavitelný v 5 osách, max. nosnost 25 kg
 • Výškové nastavení objektového stolku s motorickým posuvem ovládaným prostřednictvím joystiku nebo CNC řízení
 • Nejvyšší přesnost měření
 • Rychlé a bezpečné měření
 • Jedinečně nízká nejistota měření délek pro přesné díly a sledování vlastností etalonových prostředků
 • 100% dodržení konstrukčního principu Ernsta Abbeho
 • On-line sledování teploty
 • Softwarově ovládané generování měřící síly, zvláště výhodné pro tenkostěnné vzorky a jemné etalony
 • Poloautomatická měření otvorů a vnitřních závitů
 • Software k měření a vyhodnocování pod systém MS Windows, 828 WIN
 • Patentovaný postup měření
 • Minimální nejistotu měření zaručuje aerostatické vedení obou pinol a objektového stolku uložených na loži stroje
 • Pohyblivé uložení měřicí pinoly přes pružinový paralelogram bez vůle a tření. Elektronická regulace měřicí síly a automatické najetí eliminuje subjektivní vlivy obsluhy a možné kolize s kontrolovaným objektem
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství

Rozsah měření, vnější měření [mm]
0 až 1000
Rozsah měření, vnitřní měření [mm]
0,5 až 845
Přímý rozsah měření [mm]
300
Odchylka pozice/mezní chyba (L v mm) [µm] *
≤ (0,04+ L/2000)
Odchylka měření délky MPEE1 (L v mm) [µm]
≤ (0,055 + L/1500)
Měřicí síly [N]
0 až 13,9
Opakovatelnost [µm]
≤ 0,03
Rychlost snímání s pákovým ovladačem (max)
8 mm/s
Délka přístroje [mm]
2500
Hmotnost [kg]
840
Plocha stolu (A x B) mm
150 x 350

Kalibrace

 • Hladkých kalibračních trnů a kroužků
 • Nastavovacích kroužků
 • Třmenových měrek
 • Kulových koncových měrek, násuvných měrek
 • Koncových měrek
 • Závitových kalibrů
 • Kuželovitých závitových kalibrů
 • Kalibrů na ozubení
 • Kuželových kalibrů
 • Číselníkových úchylkoměrů
 • Přesných úchylkoměrů
 • 2bodových přístrojů na měření vnitřních rozměrů
 • Třmenových mikrometrů
 • Mikrometrických odpichů
 • Libovolné měření délky s minimální nejistotou

Mnoho sad příslušenství ve stavebnicovém systému k řešení nejrůznějších měřicích úloh, jako např. měření:
 • Závitových kalibrů
 • Kuželových závitových kalibrů
 • Ozubení a drážkování
 • Stoupání závitů
 • K měřicímu pracovišti lze nabídnout kalibraci Mahr nebo kalibraci DAkkS/DKD.