Měřicí technika
Měřicí technika
Precimar PLM 600-E Univerzální referenční délkoměr
CS
Měřicí stroj PLM-E pro přesné měření délek je navrhnut dle konstrukčních principů Ernsta Abbeho s horizontálním základovým ložem (granit s vysokou homogenitou a tuhostí)
 • Objektový stůl přesně nastavitelný v 5 osách, zatížitelný hmotností 35 kg
 • Multiosové ovládání délkoměru pomocí řízení MarEcon vč. počítačové stanice a základního softwaru 828 WIN "volné měření"
 • Měřicí pinola ovládaná joystikem s progresivní charakteristikou, regulace měřicí síly a automatická identifikace najetí umožňují snadné ovládání
 • Automatické rozpoznání vnějších a vnitřních měření, počítačová podpora vyhledávání vratných bodů
 • Motorická měřicí pinola s vysokými rychlostmi pojezdu
 • CNC řízený motorický vertikální i příčný posun objektového stolku zajišťuje velmi efektivní měření
 • Nejmodernější řízení stroje (MarEcon)
 • Zpracování, protokolování a přenos naměřených údajů pomocí výkonného softwaru a ovládání prostřednictvím menu
 • Softwarová kompenzace teplotních rozměrových chyb
 • Velmi snadné nastavení a změna měřicí síly v softwaru
 • Aerostatické vedení obou pinol uložených na loži přístroje zaručuje velmi malou nejistotu měření
 • Elektronická regulace síly při měření a automatické najetí
 • Nejvyšší úroveň vyloučení subjektivních vlivů a zamezení neúmyslných kolizí se zkoušeným vzorkem.
 • Automatické měření otvorů a vnitřních závitů
 • Automatické přestavení TY: stále ponechána varianta manuálního nastavení osy TY
 • Motorizovaná osa náklonu (TB) pro vyrovnání. Vyrovnání se provádí prostřednictvím ručního ovládacího panelu nebo softwaru 828 WIN.
 • K zařízení Precimar PLM-E lze nabídnout kalibraci Mahr nebo kalibraci DAkkS/DKD
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství

Rozsah měření, vnější měření [mm]
0 až 600
Rozsah měření, vnitřní měření [mm]
0,5 až 445
Přímý rozsah měření [mm]
200
Odchylka pozice/mezní chyba (L v mm) [µm] *
≤ (0,07 + L/2000)
Odchylka měření délky MPEE1 (L v mm) [µm]
≤ (0,085 + L/1500)
Měřicí síly [N]
0 až 13,9
Opakovatelnost [µm]
≤ 0,05
Rychlost snímání s pákovým ovladačem (max)
8 mm/s
Délka přístroje [mm]
1660
Hmotnost [kg]
480
Plocha stolu (A x B) mm
150 x 300

Kalibrace

 • Hladkých kalibračních trnů a kroužků
 • Nastavovacích kroužků
 • Třmenových měrek
 • Kulových koncových měrek, násuvných měrek
 • Koncových měrek
 • Závitových kalibrů
 • Kuželovitých závitových kalibrů
 • Kalibrů na ozubení
 • Kuželových kalibrů
 • Číselníkových úchylkoměrů
 • Přesných úchylkoměrů
 • 2bodových přístrojů na měření vnitřních rozměrů
 • Třmenových mikrometrů
 • Mikrometrických odpichů
 • Libovolné měření délky s minimální nejistotou

Mnoho sad příslušenství ve stavebnicovém systému k řešení nejrůznějších měřicích úloh, jako např. měření:
 • Závitových kalibrů
 • Kuželových závitových kalibrů
 • Ozubení a drážkování
 • Stoupání závitů

Měřicí technika
Precimar PLM 1000-E Univerzální referenční délkoměr
CS
Měřicí stroj PLM-E pro přesné měření délek je navrhnut dle konstrukčních principů Ernsta Abbeho s horizontálním základovým ložem (granit s vysokou homogenitou a tuhostí)
 • Objektový stůl přesně nastavitelný v 5 osách, zatížitelný hmotností 35 kg
 • Multiosové ovládání délkoměru pomocí řízení MarEcon vč. počítačové stanice a základního softwaru 828 WIN "volné měření"
 • Měřicí pinola ovládaná joystikem s progresivní charakteristikou, regulace měřicí síly a automatická identifikace najetí umožňují snadné ovládání
 • Automatické rozpoznání vnějších a vnitřních měření, počítačová podpora vyhledávání vratných bodů
 • Motorická měřicí pinola s vysokými rychlostmi pojezdu
 • CNC řízený motorický vertikální i příčný posun objektového stolku zajišťuje velmi efektivní měření
 • Nejmodernější řízení stroje (MarEcon)
 • Zpracování, protokolování a přenos naměřených údajů pomocí výkonného softwaru a ovládání prostřednictvím menu
 • Softwarová kompenzace teplotních rozměrových chyb
 • Velmi snadné nastavení a změna měřicí síly v softwaru
 • Aerostatické vedení obou pinol uložených na loži přístroje zaručuje velmi malou nejistotu měření
 • Elektronická regulace síly při měření a automatické najetí
 • Nejvyšší úroveň vyloučení subjektivních vlivů a zamezení neúmyslných kolizí se zkoušeným vzorkem.
 • Automatické měření otvorů a vnitřních závitů
 • Automatické přestavení TY: stále ponechána varianta manuálního nastavení osy TY
 • Motorizovaná osa náklonu (TB) pro vyrovnání. Vyrovnání se provádí prostřednictvím ručního ovládacího panelu nebo softwaru 828 WIN.
 • K zařízení Precimar PLM-E lze nabídnout kalibraci Mahr nebo kalibraci DAkkS/DKD
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství

 
PLM 1000-E
PLM 600-E
Rozsah měření, vnější měření [mm]
0 až 1000
0 až 600
Rozsah měření, vnitřní měření [mm]
0,5 až 845
0,5 až 445
Přímý rozsah měření [mm]
200
200
Odchylka pozice/mezní chyba (L v mm) [µm] *
≤ (0,07 + L/2000)
≤ (0,07 + L/2000)
Odchylka měření délky MPEE1 (L v mm) [µm]
≤ (0,085 + L/1500)
≤ (0,085 + L/1500)
Měřicí síly [N]
0 až 13,9
0 až 13,9
Opakovatelnost [µm]
≤ 0,05
≤ 0,05
Délka přístroje [mm]
2110
8 mm/s
Hmotnost [kg]
535
1660
Plocha stolu (A x B) mm
150 X 300
480
150 x 300

Kalibrace

 • Hladkých kalibračních trnů a kroužků
 • Nastavovacích kroužků
 • Třmenových měrek
 • Kulových koncových měrek, násuvných měrek
 • Koncových měrek
 • Závitových kalibrů
 • Kuželovitých závitových kalibrů
 • Kalibrů na ozubení
 • Kuželových kalibrů
 • Číselníkových úchylkoměrů
 • Přesných úchylkoměrů
 • 2bodových přístrojů na měření vnitřních rozměrů
 • Třmenových mikrometrů
 • Mikrometrických odpichů
 • Libovolné měření délky s minimální nejistotou

Mnoho sad příslušenství a součástí ve stavebnicovém systému pro řešení nejrůznějších měřicích úloh, jako např. měření:
 • Závitových kalibrů
 • Kuželovitých závitových kalibrů
 • Ozubení
 • Stoupání závitů