Měřicí technika
Měřicí technika
Precimar ULM 300-E Univerzální horizontální délkoměr
CS
Univerzální přístroje na měření délek. ULM-E jsou komparační zařízení s horizontálním základovým ložem (granit s vysokou homogenitou a tuhostí).
Měřicí systém v ose X:
inkrementální, vysoce přesný systém Heidenhain na měření délek, délka 100 mm
Měřicí systém v ose Z:
inkrementální, vysoce přesný systém na měření délek RENISHAW, délka 80 mm

 • Vysoká přesnost měření
 • 100%-ní dodržení Abbeho komparačního principu
 • Manuální ovládání měřicí pinoly
 • Měřicí pinolu a protipinolu lze díky vzduchovému uložení velmi snadno polohovat ručně (ULM 300-E bez vzduchových ložisek)
 • Motorické nastavení výšky objektového stolu pomocí tlačítek (také nastavení polohy v předem zadaných krocích)
 • Online měření teploty 2 až 3 teplotními senzory
 • Počítačově řízená korekce systematických chyb zařízení (CAA)
 • Počítačová stabilizace nulového bodu přístroje
 • Počítačově řízená korekce vlivů teploty a měřicí síly
 • Konstantní síla při měření v celém rozsahu nastavení měřicí pinoly
 • Velký objektový stůl s vysoce přesným vedením ve směru Z, zatížitelný hmotností 25 kg
 • Automatické vyhledávání vratného bodu při statickém a dynamickém převzetí naměřené hodnoty
 • Měření vnitřních závitů je podporováno automatickým polohováním osy Z
 • Vysoká flexibilita v oblasti aplikace
 • Software k měření a vyhodnocování pod systém MS Windows Mahr 828 WIN
 • Možnost použití zvyšovacích nástavců měřicích os
 • Technické parametry
 • Použití
 • Příslušenství
 • Verze

 
ULM 300-E
ULM 600-E
ULM 1000-E
ULM 1500-E
Rozměry přístroje (DxŠxV) [mm]
1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480
ULM 300-E: 685 x 280 x 480
1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480
ULM 300-E: 685 x 280 x 480
1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480
ULM 300-E: 685 x 280 x 480
1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480
ULM 300-E: 685 x 280 x 480
Rozsah měření, vnější měření [mm]
0 až 305
0 až 640
0 až 1060
0 až 1560
Rozsah měření, vnitřní měření [mm]
0,5 až 150
0,5 až 485
0,5 až 905
0,5 až 1405
Přímý rozsah měření [mm]
100
100
100
100
Odchylka měření délky MPEE1 (L v mm) [µm]
≤ (0,09+L/2000)
≤ (0,09+L/2000) nebo
≤ (0,3+L/1500)
≤ (0,09+L/2000) nebo
≤ (0,3+L/1500)
≤ (0,09+L/2000) nebo
≤ (0,3+L/1500)
Měřicí síly [N]
0,2 ; 1,0 až 4,5 ; 11
0,2 ; 1,0 až 4,5 ; 11
0,2 ; 1,0 až 4,5 ; 11
0,2 ; 1,0 až 4,5 ; 11
Opakovatelnost [µm]
≤ 0,05
≤ 0,05 nebo 0,1
≤ 0,05 nebo 0,1
≤ 0,05 nebo 0,1
Délka přístroje [mm]
685
1080
1500
2000
Hmotnost [kg]
110
160
215
280

Kalibrace

 • Hladkých kalibračních trnů a kroužků
 • Nastavovacích kroužků
 • Třmenových měrek
 • Kulových koncových měrek, násuvných měrek
 • Koncových měrek
 • Závitových kalibrů
 • Kuželovitých závitových kalibrů
 • Kalibrů na ozubení
 • Kuželových kalibrů
 • Číselníkových úchylkoměrů
 • Přesných úchylkoměrů
 • 2bodových přístrojů na měření vnitřních rozměrů
 • Třmenových mikrometrů
 • Mikrometrických odpichů
 • Libovolné měření délky s minimální nejistotou

Mnoho sad příslušenství ve stavebnicovém systému k řešení nejrůznějších měřicích úloh, jako např. měření:
 • Závitových kalibrů
 • Kuželových kalibrů
 • Kuželových závitových kalibrů
 • Ozubení a drážkování
 • K měřicímu pracovišti lze nabídnout kalibraci Mahr nebo kalibraci DAkkS/DKD.

 • ULM 300-E
 • ULM 600-E
 • ULM 1000-E
 • ULM 1500-E